అక్కా…! 13 – Telugu sex stories

telugu sex stories అక్క ఎదురుగా నిండు నైటి లో కుర్చోనుంది,
అక్క: “ముందు లైట్ వేయిరా…”
నేను లైట్ వేసి, సుల్లి దాచుకుంటూ, కార్చిన చోట చూసా, అంతా తెల్లగా పడి ఉన్నింది.
అక్క: “అక్కడ పాత గుడ్డ వుంది mugతో నీళ్ళు తెచ్చుకొని తుడుచు.”
నేను బాత్రూమ్లోంచి మగ్గు తో నీళ్ళు తెచ్చుకొని అక్కడ చల్లి, గుడ్డ తో తుడుస్తూ కూర్చున్నా. పనిలో పడి నా నగ్న శరీరాన్ని, సుల్లిని దాచుకోవడం మర్చిపోయా. మొత్తం తుడిచాక, లేచి ఒకసారి అక్క వైపు చూసా, అక్క నా వైపే చూస్తూ వున్నింది. నా చూపులు అక్క మీద పడగానే..
అక్క: “గుడ్డ లోపల పడేసి లైట్ ఆఫ్ చేసి వచ్చి పడుకో…”
అక్క చెప్పినట్టు గానే చేసొచ్చి పడుకున్నా. బాగా నిద్ర పట్టింది. కాని మంచి నిద్ర మత్తులో వుండగా, కాలింగ్ బెల్ మోగినట్టు, నన్ను అక్క పిలిచినట్టు అనిపించినా మత్తు నుండి బయటికి రాలేక పోయా. కాసేపు గాల్లో తేలినట్టు అనిపించింది, తర్వాత మల్లి గాఢ నిద్రలోకి జారిపోయా. తెల్లారింది లేచి కూర్చున్నా…..
కాసేపు నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు. రాత్రి నగ్నంగా పడుకుంది నిజమే కాని అమ్మ రూమ్లో కదా, ఇది అక్కలా వుందే….., ఇది అక్క రూమే మరి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను…..? అప్పుడు గుర్తొచ్చింది… కొద్దికొద్దిగా. కాలింగ్ బెల్ మోగడం, అమ్మ నాన్నలు వచ్చింటే అక్క నన్ను ఇక్కడికి తెచ్చి పడుకోబెట్టింది అని. బత్రూమ్లోపల శబ్దం అక్క స్నానం చేస్తున్నట్టు చెబుతుంది.
ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళడానికి రెడీ అవ్వాలి, కాని ఇలా నగ్నంగా నా రూమ్కి వెళ్ళలేను కాబట్టి, నా షాట్ కోసం వెతికాను దరకలేదు. అమ్మ రూమ్లోనే ఉందేమో? మరి నా రూమ్కి వెళ్ళడం ఎలా, నా రూమ్కి వెళ్ళే లోపు అమ్మనో నాన్ననో నన్ను ఇలా చుస్తే….?

కథను కొనుగోలు చేయండి