అక్కా…! 19 – Telugu sex stories

telugu sex stories నేనేం మాట్లాడకుండా వెళ్లి అక్క పక్కన కూర్చున్నా, అక్క బుక్ పక్కన పెట్టేసి మొబైల్ ఫోన్ చేతిలోకి తీస్కుంది,
నేను: “ప్రొద్దున అక్కడ ఎందుకు చూపించలేడక్కా?”
అక్క: “అక్కడ చూపించకూడదు కాబట్టి చూపించలేదు.?”, నన్ను చూడకుండానే సమాధానం చెప్పింది,
నేను: “చూపిస్తే ఏమౌతుంది?”
అక్క: “మీ బావ, అంటే నన్ను పెల్లిచేసుకొనే పెల్ల్కొడుక్కి మాత్రమె చూపించాలి, తప్పితే ఇంకెవరికీ చూపించకూడదు..”
నేను: “అంటే వినయ్ కుమారా అక్కా..?”
అక్క: “రేయ్ ఆ పేరు ఎత్తోద్దన్నాన నీకు?”
నేను: “ఇంట్లో ఎవరు లేరు లెక్కా…”
నేను: “కనీసం అక్కడ ఎం వుంటుందో అయినా చెప్పక్కా…”
అక్క: “నీకేం వుంటుందో, నాకు అదే వుంటుంది..”
నేను: “నిజం చెప్పక్కా, ఆ రోజు అది తగల్లేదు వెంట్రుకలు తగిలాయి, మరి నాకు వెంట్రుకలు లేవుగా?”
అక్క: “ఎందుకు లేవురా…?”, అంటూ నా షాట్ కిందికి లాగి డ్రాయెర్ కిందికి లాగి పట్టుకుంది, కాని సుల్లి బయటికి రాలేదు, దాని పైన చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నట్టున్నాయి.వాటిని తాకుతూ.. “ఇవెంట్రా…?”, అంటూ నా వైపు చూసింది,
నేను: “మరి ఇది తగలలేదు గా…?”, అంటూ డ్రాయెర్ ఇంకా కిందికి లాగాను, సుల్లి బయటికి వచ్చి ఆ వెంట్రుకల మీద పడింది. అక్క నా షాట్ మీది నుండి చేయి తీసేసి,
అక్క: “లోపల వుంటుంది గాని, ముందు నువ్వెళ్ళి హోంవర్క్ చేస్కోపో…”

కథను కొనుగోలు చేయండి