అక్కా…! 20 – Telugu sex stories

telugu sex stories “ప్రొద్దున పదైనా లేవలేదని వాడి రూమ్కి వెళ్లాను, నిన్న నేను చెప్పినట్టే నగ్నంగా పడుకున్నాడు, వాడి దాన్ని చూస్తుంటే తాకాలనిపిస్తుంది, ధైర్యం చాలకా, కాసేపు తనివితీరా చూసి లేపాను, టిఫిన్తినేసి ఎక్కడికో ఫ్రెండ్ దగ్గరికివేల్లిపోయాడు వెధవ, నేను ఒంటరిగా ఒక్కదాన్నే వున్నా, స్నానం చేయడానికి బట్టలు విప్పాక చిన్నా గుర్తుకొచ్చాడు, రాత్రంతా ఇలానే ఎలా పడుకున్నాడో అనిఅనిపించింది, ఎందుకో ఆ అనుభూతి రుచి చూడాలనిపించి కట్టుకున్న టవల్ కుడా పడేసి కిచెన్ రూమ్లో వంట చేస్తూ హాల్ లో టీవీ చూస్తూ గడిపాను,
ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇలా తిరగలేదు, కాదు కాదు నాచిన్నప్పుడు తిరిగుంటా కదా?, ఏంటో కొత్తగా అనిపించింది, అంతా రెడీ చేసి స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చాడు చిన్నా, మధ్యలో టవల్ కట్టుకొని వచ్చి వాకిలి తీశాను,(నా సులలి డ్రాయెర్, షాట్ లను దొబ్బుకుంటూ పైకి లేస్తుంది. )రాత్రికి నాన్న రానన్నాడు, ఇద్దరం అమ్మ రూం లో పడుకున్నాం, అర్ధ రాత్రి నుండి చిన్నా నా మీద కాళ్ళు చేతుతూ వేసాడు, వాడు నగ్నంగా వున్నాడు కాబట్టి ఏదోలా అనిపించింది, సర్లే అనిఊరుకున్నా, కాసేపటికి నాలో ఏదో గిలిగింత మొదలయింది, నా శరీరమంతా వేడెక్కింది, వాడి చేర నుండి తప్పించుకొని లేచి లైట్ వేసాను, వెలుగులో వాడి శరీరం నన్ను కాల్చేస్తుంది, నేను కుడావాడిలా తయారయ్యి పక్కన పడుకొని మొద్దు నిద్రలో పడుకున్న వాడి కాళ్ళు మీద వెస్కొని కౌగలించుకొని పడుకున్నా, ఎంత హాయిగుందో,”
“తెల్లారేసరికి లేచి చుస్తే నా నడుము మీదంతా కార్చెసాడు, లేచి నా నైటితో తుడుచుకొని వాడి పంచ బెద్శీట్ తీస్కొని నా రూమ్కి వెళ్లి స్నానం చేసి వాటిని ఉతికేసాను, వాడు నా రూం కి వస్తే మొత్తంవాడిమీదే వేసేశాను పాపం..,నాకు ఈ రోజు చీర కట్టుకోవాలనిపించింది

కథను కొనుగోలు చేయండి