అక్కా…! 35 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఒక చేయి పొత్తి కడుపు మీద పెట్టి ఇంకో చేత్తో జోరుగా కదిలించేసరికి బాగా కార్చాను, డ్రాయర్ తో కలిపి మొడ్డను పట్టుకొని అక్కే మొడ్డను అదుపు చేసింది. మెత్తబడ్డాక మొడ్డను తుడిచి డ్రాయర్ ని పక్కన పెట్టింది..
అక్క: అమ్మ రుద్దినప్పుడు కూడా యిట్టె కార్చావా?
నేను: అవును…
అక్క: అమ్మేమనలేదా?
నేను: లేదక్కా..
అక్క: నొప్పి తగ్గిందా?
నేను: ఆ… తగ్గింది..
అక్క: కాసేపు యిట్టె పడుకో, నేను భోజనం తీస్తాను…
అంటూ లోపలి వెళ్లి భోజనం తెచ్చాక, ఇద్ద్దరం కూర్చొని తిని పడుకున్నాము. సాయంత్రం అమ్మ వచ్చాక లేచి ప్యాంటు వేస్కొని బయటికి వచ్చి అమ్మతో, అక్కతో కలిసి టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నాను. మధ్యాహ్నం అక్క కార్పించేసింది కాబట్టి ఇక ఆ ధ్యాస లేదు. ఈ ఆదివారం మాత్రం బాగా గడిచింది. కొత్త మోజు తో రొజూ చూసేవాడిని కాని ఇప్పుడు 2/3 రోజులకొకసారి మాత్రమె వెళ్లి చూస్తున్నాను. అది కుడా రాత్రి పూట రిస్క్ కాబట్టి సాయంత్రం చూసి, కార్చి వెళ్ళిపోయేవాడిని. అలా కొన్ని రోజులు గడిచింది.
మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా
 

కథను కొనుగోలు చేయండి