అమ్మ 14 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 14 హరి గాడు మా అమ్మ నడుముని చేత్తో పట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. ఆ లాగుడికి మా అమ్మ హరి గాడి మీద పడింది. ఇక హరి గాడు మా అమ్మ నడుముని పట్టుకుని ఇంకొంచెం గట్టిగా ఒత్తి, మా అమ్మ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి అలా చిన్నగా మా అమ్మ పెదాల చివరికి చేరుకిన్నాడు. చేరుకున్న వాడు మా అమ్మ పెదాలని అందుకోకుండా లైట్ గా టచ్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టాడు. నెక్స్ట్ కమల్ గాడు, శ్రీకాంత్ గాడు అలానే చేశారు. తరువాత హర్ష గాడు మా అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి, నడుము పైన చెయ్యి వేసి లాగాడు. మా అమ్మ వాడి బాడీని వచ్చి గట్టిగా తాకింది.వాడు మా అమ్మ తల ను పైకి లేపాడు.లేపి, కొత్త పెళ్లికూతురుల సిగ్గు పడుతున్నావేం అని అన్నాడు. మా అమ్మ మాత్రం అలాగే సైలెంట్ గా వాడు చేసేది అనుభవిస్తుంది.వీడు ఏమో మా అమ్మని నుదిటి పైన ముద్దు పెట్టి, కిందకు వచ్చి కళ్ళ మీద పెట్టాడు. మళ్ళీ కిందకు వచ్చి ముక్కు చివర ముద్దు పెట్టాడు.తరువాత కిందకు వచ్చి మా అమ్మ చెంప మీద, పెదాల చివరను టాకుతున్న ప్రదేశం లో ముద్దు పెట్టాడు.పక్కనే ఉన్న కేక్ ని తీసుకుని మా అమ్మ పెదాలకు తగిలించాడు. మా అమ్మ చీకింది. తరువాత అది తీసుకొని వీడు చీకాడు, ఆ చీకుళ్ళు మొత్తం వాళ్లిద్దరూ ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరు చూసుకుంటూ చేస్తున్నారు.మా అమ్మ చీకిన ముక్కని తీసుకొని హర్ష గాడు, మా అమ్మ పెదాలపైన రాసాడు,ఆ రాసిన దాన్ని వీడు నాలుకతో

కథను కొనుగోలు చేయండి