అమ్మ 18 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 18 అక్కడేమో మా అమ్మ బెడ్ మీద మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని తలని వంచి ఏడుస్తూ ఉంది అది చూడగానే నాకు కొంచెం బాధ అనిపించిందిమా అమ్మ బెడ్ బాత్ రూమ్ పక్కనే ఉండడం వల్ల మా అమ్మ మాకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది(మా అమ్మ బేడ్ రూమ్ నుండి బయట గార్డెన్ కనిపించాలని గ్లాస్సెస్ పెట్టియించింది దానికి కర్తయిన్స్ ఉన్నాయి ) ఈ శ్రీ గాడు శ్రీకాంత్ గాని నువ్వు అక్కడికి వెళ్లి ఆ కర్తయిన్స్ వెనుక నుండి షూట్ చెయ్యి అని చెప్పాడుశ్రీకాంత్ గాడు నేను అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి అది చూస్తాదేమో అని అన్నాడు రేయ్ అది ఏడుస్తుంది ర నువ్వు బెడ్ ముందు నుండి కాకుండ వెనకనుండి వేళ్ళు అది పట్టించుకునే స్థితిలో లేదులే అన్నాడుఇక శ్రీకాంత్ గాడు వీడికి ఎదురు చెప్తే మనకే లాస్ అవుతాది అని అనుకుని శ్రీ గాడు చెప్పినట్లే వెళ్లి ఆ కర్తయిన్స్ వెనుక నిలబడి కెమెరా తో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాడు ( ఇప్పుడు రూమ్ మొత్తం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ) ఇక మా అమ్మ ఏమో అలానే ఏడుస్తూ ఉంది శ్రీ గాడు మెల్లిగా మా అమ్మ దఘరకు వెళ్లి మా అమ్మ భుజం పై చెయ్యి వేసాడుఅంతే మా అమ్మ సడన్ గా వెంటనే ఎవరో అని భయం తో దూరం జరిగి చూసింది ఏ ఏంటి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు నేను డోర్ తీయలేదు కదా అని డోర్ వైపు చూసింది అది లాక్ లొనే ఉండడం చూసి నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు అని అడిగిందిశ్రీ : అది పక్కన పెట్టు ఏంటి సుమ లోపలికి అలా వచ్చేసావ్అమ్మ : హే ఏంటి ని పెళ్ళాన్ని పిలిచినట్లు

కథను కొనుగోలు చేయండి