అమ్మ 25 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 25 ఇక నేనేమి చెయ్యలేను అన్నట్లు పేస్ పెట్టి మా అమ్మ వైపు చుస మా అమ్మ అర్ధం చేసుకున్నట్లు సరే పెడతలే అని శ్రీ గాడి దగ్గరకు వెళ్ళిందిచేతులు అడ్డం పెట్టుకునే అల తోడలు దగ్గరకు పెట్టుకుని అడుగులో అడుగు వెసుకున్తూ బూబ్స్ కి రెండు చేతులు అడ్డు పెట్టుకొని మెల్లిగా శ్రీ గాడి దగ్గరకు వచ్చింది వాడేమో మా అమ్మను కళ్ళతోనే దేన్గేస్తున్నాడుమా అమ్మ సిగ్గుతో తల వంచుకుని నిలబడింది ఎంతసేపటికి శ్రీ గాడి నుండి రియాక్షన్ లేదు అని పైకి తల ఎత్తి చూసింది వాడు నవ్వుతు ఇప్పుడు నేను నీకు ముద్దు పెట్టను నువ్వే నాకు పెట్టాలి అని అన్నాడుఅదేంటి అని అంది అదే పనిష్మెంట్ అని చెప్పాడుమా అమ్మ ఇంకా ఎం చెయ్యలేను అని అనుకుందేమో సర్లే అని కాళ్ళ పాదాలు కొంచెం పైకి ఎత్తిందిశ్రీ గాడు మాత్రం అలానే ఉన్నడు మా అమ్మనే వాడి పెదాలను అందుకోవాలని ట్రై చేస్తుందివాడు మా అమ్మ ముద్దు పెట్టేటప్పుడే పెదాలను అటు వైపు తిప్పాడు మా అమ్మ అటువైపు రాగానే వీడు పెదాలను ఇటు వైపు తిప్పాడు మా అమ్మ మల్లిఇటు వైపు వచ్చింది వాడు మల్లి అటు వైపు తల తిప్పాడు ప్లీజ్ శ్రీ తొందరగా కానివ్వు అని అందిఊహు అని తల మల్లి ఊపాడుఏంటి నన్ను పెట్టనిస్తావ లేదా అని అంది మా అమ్మమరి మీ అమ్మయిలతే అంతా తొందరగా పెట్టనిస్టారా అని అన్నాడు అది అమ్మాయిల హక్కు అని అందిఫోర్ ప్లే లో అందరు సమానులే ( చట్టం లో అందరు సమానులే ) అని అన్నాడుఇక మా అమ్మ వాని ఏమి చేయలేక ప్లీజ్ కదలకుండాఅయిన ఉండు అని అన్నాడు నేను కదలకుండా

కథను కొనుగోలు చేయండి