అమ్మ 26 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 26  శ్రీ గాడు, వీన్నీ ఎం చేసినా తట్టుకుంటాడు రామా అమ్మ కొద్దిసేపటికి పరిగెత్తుకు వచ్చింది.ఏమైంది అని మమ్మల్ని చూస్తూ అడిగింది.అప్పుడు మా అమ్మ డ్రెస్ గమనించా, ఒక ట్రాన్సపేరెంట్ చీర కట్టుకుని, దానిపైన ఒక స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంది, అందులో నుండి మా అమ్మ బూబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, అలాగేపిర్రలు కనిపించేలా హాట్ గా నిలబడి ఉంది.వీళ్లంతా మా అమ్మ ని కోరుక్కు తినెల చూస్తున్నారు.మా అమ్మ ఏంటి పిలిచారు. అని అంది.శ్రీ గాడు, ఏంటి సుమ , నువ్వేమో ని పని చూసుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ మాకు ఎవరు సర్వ్ చేస్తారు అని అన్నాడు.దానికి మా అమ్మ , నన్ను పిలిస్తే వచ్చి సర్వ్ చేస్తాను కదా అని అంది.మరి రా అని అన్నాడు. శ్రీ గాడు( ఇక్కడ మూడు టు సీటెడ్ సోఫాలు ఉన్నాయి, అవి టేబుల్ చుట్టూ ఉన్నాయి. టేబుల్ కి ఎదురుగా, టీవీ ఉంది, మిగితా సైడ్స్ లో ఈ సోఫాలు ఉన్నాయి.మధ్యన ఉన్న ఈ టేబుల్ పైన మందు, గ్లాసెస్, ఐస్, సోడా ఉన్నాయి )ఒక సోఫాలో హరి గాడు శ్రీ గాడు కూర్చొని ఉన్నారు,ఇంకో సోఫాలో హర్ష గాడు శ్రీకాంత్ గాడు కూర్చున్నారు,చివరి దాంట్లో నేను కమల్ గాడు ఉన్నాము.మా అమ్మ మందు ఉన్న టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చింది,ఆరు గ్లాసెస్ తీసుకొని దాంట్లో మందు కొంచెం పోసింది,తరువాత సోడా మిక్స్ చేసి, ఒక ట్రే లో పెట్టి ఒక్కక్కరి దగ్గరకు పోయి సర్వ్ చేస్తుంది.ముందుగా హర్ష గాడికి ఇచ్చింది, వాడు మా అమ్మ వంగిన

కథను కొనుగోలు చేయండి