అమ్మ 32 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 32 పక్కనే ఉన్న గుర్కా, సర్ కుర్రనకొడుకులు వదిలిపెట్టండి, అని అన్నాడు. వాడు ఏదో ఆలోచిందిసరే ఇంకెప్పుడు నా కంటికి కనిపించకుండా పారి పొంద్ర అని అన్నాడు. వాడల అనడమే ఆలస్యం , మేమంతా పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోయి, కమల్ గాడింటికి పోయాము. కొద్దిసేపటి తరువాత నేను ( హర్ష ) , శ్రీ గాడు ఇద్దరము కొంచెం ధైర్యం చేసి మళ్ళీ మీ ఇంటికి వచ్చాము, అక్కడ ఇంకా బయట పోలీస్ జీప్ ఉంది, అంటే వీళ్ళు ఇంకా పోలేదేమో అని, మెల్లిగా మీ ఇంటి డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళాము.డోర్ లాక్ చెయ్యలేదు, లోపల నుండి ఏమోస్స్స్ హ్హ్హ్స్స్ స్స్స్ హ్హ్హ్శ్శాస్ హ్హ్స్ స్స్స్ అపాపు తట్టు. స్స్స్ జ్ఝహ్. కోలే మ్మ్స్ సమ్మహ్హ్హ్ కపోతున్న. మ్మహ్హ్స్ అని అరుపులు వినిపిస్తూన్నాయి.మెల్లిగా డోర్ టీసీ చూసాము, అక్కడ మీ అమ్మని ఇద్దరు పోలీసులు మధ్యలో పెట్టుకొని ఒకడు పూకుని, ఇంకొడు గుద్దని ఇరగకుమ్మేస్తూ ఉన్నారు,మీ అమ్మ పెద్దగా అరుస్తూ కేకలు పెడుతుంది ,హ్హ్హ్ స్స్స్ మ్మ్మ్ ఆ స్స్స్ హ మ్మ్ అని.అక్కడే మిగితా పోలీసులు, గుర్ఖా గాడు అందరూ కలిసి మందు కొడుతున్నారు.గుర్కా;; థాంక్యూ సర్, మీ వల్ల ఈ పతివ్రతను దెంగే అవకాశం వచ్చింది.పోలీసు :: అది పతివ్రత ఏంట్రా, ఒకేసారి ఐదు మంది కుర్ర మొడ్డలను దోపించు కోవడానికి, ఇంటికి పిలిపించు కుంది. అయినా ఇలాంటి ఇంటిలంజలను దెంగితే ఆ మాజనే

కథను కొనుగోలు చేయండి