అమ్మ 36 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 36 నేను సరే సర్ మా అమ్మ జాగ్రత్త అని చెప్పి, స్టేషన్ కు వెళ్ళాను.అక్కడ కానిస్టేబుల్ని ఫైల్ అడిగాను. వాడు కొద్దిసేపు కూర్చో తెస్తా అని అన్నాడు.నేను పక్కనే కూర్చుని ఉన్న, 30 మినిట్స్ అయినా ఇంకా తీసుకు రాక పోయే సరికి. నేనె లోపలికి వెళ్ళి ఫైల్ అడిగా, వాడు బాబు ఇంకో 25 నిమిషాలు కూర్చో బాబు, మా రైటర్ ఎక్కడ పెట్టాడో తెలీదు, అని అన్నాడు.నేను సరే సర్ పక్కనే టీ కొట్టులో ఉంటా అని బయటకు వచ్చాను.నాకు ఎందుకో ఆ ఎసై గాడి మీద డవుట్ వచ్చి, మా అమ్మ ను ఎక్కడికి తీసుకపోతాడో చూద్దాం అని బైక్ తీసుకొని, మా ఇంటికి వేళ్ళ.అప్పుడే అక్కడ జీప్ బయలుదేరింది. మా ఇంటి డోర్కి తాళం వేసి ఉంది.నేను ఆ జీప్ నే ఫాలో అయ్యాను వాళ్ళకి కనిపించకుండా. అది ఒక పాడుబడ్డ బంగ్లా లోకి పోయింది. నేను బైక్ ని ఎవరికి కనిపించకుండా ఒక చోట పెట్టి, లోపలికి వెళ్ళాను, ఎవ్వరి కంట పడకుండా.లోపల ఎవరో గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు. అంతలో ఇంకో శబ్దం, వెంటనే ఏడుపు ఆగిపోయింది.నేను ఏమైంతుందో అని, దూరం గా కిటికీ ఉంటే దాని దగ్గరకు వెళ్లి తొంగి చూసాను.అక్కడ మా అమ్మ తో కలిపి 15 మాంది ఆడవాళ్లు వున్నారు.అందులో ఐదు మంది యంగ్ లేడీస్ ఉన్నారు. మిగితా పైడి మంది మా అమ్మ తో కలిపి అందరూ ఆంటీ లే.అక్కడ ఒకడు వాళ్లందరికీ మత్తు మందు ఇస్తున్నాడు.చివర ముగ్గురు మిగిలారు మా అమ్మ తోపాటు మా అమ్మకు ఇచ్చేటప్పుడు, మత్తు మందు అయిపోయింది సర్ అని అన్నాడు. అక్కడే ఉన్న ఇంకొడు అయితే ఈ ముగ్గురిని

కథను కొనుగోలు చేయండి