అమ్మ 40 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 40 బయట హాల్ లో ఏవో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.నేను నా బెడ్రూమ్ తలుపుకి చెవిని ఆనించి వింటున్న.మాటల బట్టి అర్థం అవుతుంది వాడు హర్ష గాడు అని,మా అమ్మతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమో,హర్ష ; ఎం కాదులేవే, వాడు లోపల స్నానం చేస్తున్నాడు.( స్స్ అబ్బా హ్హ్ అని మా అమ్మ గొంతు వినిపించింది. )అమ్మ ;; వాడి స్స్ హ్హ్, స్నానం హ్హ్ అయిపో హ్హ్ యినట్లుంది. హా వదులు రా పంది.శ్రీకాంత్ ;; ( వీడు తలుపు దగ్గరే ఉన్నాడు అనుకుంటా, సౌండ్ బాగా వినిపిస్తోంది ) ఎం పర్లేదు లెఏ, వాడు బయటకు రాకుండా నేను వాడి రూమ్ కి గడె పెట్టనులే.అమ్మ ;; చెప్తే వినే రకమా, మీరందరూ, స్స్ హ్హ్హ్ చిన్నగా రా ,, హ్హ్ అబ్బా వదులు, హ్ స్హ్హ్ఇక నేను బయట ఎం జరుగుతుందో అని టెన్షన్తో,తలుపు తీయడానికి ప్రయత్నించా.కానీ అది ఆల్రెడీ బయట ఉన్న వాళ్ళు లాక్ చెయ్యడం వల్ల, అది తెరుచుకోలేదు.నేను అమ్మ , అమ్మ అని మా అమ్మను పిలిచాను.బయట హాల్ లో అంతసేపు మూలుగుతూ ఉన్న మా అమ్మ వెంటనే సైలెంట్ అయ్యి, వస్తున్నా నాన్నఅని అంది.కొద్దిసేపు ఏదేదో సౌండ్స్ తరువాత మా అమ్మ వచ్చి డోర్ లాక్ తీసింది, నేను బయటకు వచ్చి ఏంటి ఇంత లేట్,ఎం చేస్తున్నావ్ అని అన్నాను.దానికి మా అమ్మ ఏదో వివరణ ఇస్తుంది, కానీ నా చెవులకేమి

కథను కొనుగోలు చేయండి