అమ్మ 41 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 41 నాకెందుకా నువ్వే నా అమ్మవు కాబట్టి, లేకపోతే వాడు ఎలా పిలిస్తే నాకేంటి అని అన్నా.మా అమ్మ ఏమనుకుందో, నా వైపు చూసి, పోనేలేరా వాడు నా కొడుకులాంతోడే కదా, ఎంతైనా నీ ఫ్రెండ్ వదిలేయ్ అని అంది.ఇక నేనేమి అనలేదు.అక్కడ శ్రీ గాడు మా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లి పాయసం స్పూన్ తో తీసుకొని, మా అమ్మ నోట్లో పెట్టాడు. మా అమ్మ లొట్టలేస్తూ మింగింది.హరి గాడు మా అమ్మ చీకిన స్పూన్ ని తీసుకొని వాడి నోట్లో పెట్టుకొని చీకి అబ్బా, నీ పాయసం సూపర్ ఉందే. అని అన్నాడు.మా అమ్మ నిజంగానా అయితే ఒకసారి నేను టేస్ట్ చూస్తాను అని అంది.దానిదేమునుంది, చూడు అని వాఫు అంతవరకు బాగా చీకిన స్పూన్ కి వాడి లాలాజలం అంటించి, మా అమ్మ నోటి దగ్గరకు తెచ్చాడు, మా అమ్మ పెదాలను ఓపెన్ చేసింది. వాడు మా అమ్మ నోట్లకి వాడి లాలాజలమ్ ని స్పూన్ తో పెట్టబోతుండగా, నాకు కొంచెం ఎలాగో అయితుంది. వెంటనే వెళ్లి వాడు మా అమ్మ పెదాలకు అనించిన ఆ స్పూన్ ని పెదాల లోపలికి వెళ్లకుండా నా చేతితో ఆ స్పూన్ ని తీసుకుని నెలకు విసిరి కొట్టాను.మా అమ్మ నా వైపు కోపం గా చూసి చెంప మీద కొట్టింది. నాకు ఏడుపు ఒక్కటి తక్కువ, ఆ వెధవ నాయళ్ల కోసం నా చెంప చెళ్లుమనిపించింది అని బాధ కలిగింది.ఏంట్రా ఈ చెత్త పని, బుద్ది లేదా, నీ ఫ్రెండ్ ఎంతో ప్రేమగా

కథను కొనుగోలు చేయండి