అమ్మ 42 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 42 మా అమ్మ పెదాలను నా పెదాలకు అనించింది. నాకు ఏదో హాయిలో తేలుతున్నట్లు ఉంది, మా అమ్మ నా పెదాలను జుర్రుకుంటూ ఉంది. నేను తన నడుము మీద చెయ్యి వేసి నాకు దగ్గరగా లాక్కున్నాను.
నేను తన నడుముని వత్తుతూ, ఏదో లోకం లో తెలిపోతూ ఉన్నాను. అంతలో బయటనుండి కాలింగ్ బెల్ సౌండ్ వచ్చింది. మా అమ్మ అది పట్టించుకోకుండా నా పెదాలను జుర్రుకుంటూ ఉంది. మా అమ్మకే లేని భయం నాకెందుకులే అని మా అమ్మ ముద్దుని ఆశ్వాద్ధిస్తున్నా, కానీ నా మైండ్ మాత్రం బయట ఎవరై ఉంటారో అని ఆలోచిస్తుంది.అంతలోనే గుర్తొచ్చింది, అవును నేను వచ్చేటప్పుడు బయట పోలీస్ జీప్ ఉంది కదా ? వాళ్లు ఏమైనా వచ్చారేమో అని అనిపించింది, కానీ వెంటనే నా మనసు సమాధానం ఇచ్చింది. వాళ్లకేం పని మన ఇంటికి రావడానికి, ఒకవేళ వచ్చినా బయట ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళను చూసుకుంటారు. అని నా మనసుకు నేనె సమాధానం ఇచ్చుకొని, మా అమ్మ పైన మనసు పెట్టాను. మా అమ్మ అలా కొద్దిసేపు నాకు ముద్దు పెట్టి, నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ఎరా నా మీద కోపం పోయిందా అని అడిగింది.నేను ; అమ్మ నీ మీద నాకు ఏ కోపం లేదు, ఎప్పటికి రాదు కూడాఅమ్మ ; మరెంట్రా, నన్ను బయట నీ ఫ్రెండ్స్ తో వదిలేసి, కోపం గా లోపలికి వచ్చావునేను ;; అదేమి లేదమ్మ, నువ్వు నా ముద్దుల అమ్మవు, నీ మీద నాకు ఎందుకు కోపం వస్తది.
అమ్మ ; అయితే చెప్పు మరి, నీ ఫ్రెండ్స్ తో నేను

కథను కొనుగోలు చేయండి