అమ్మ 46 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 46 గణేష్ ;; కార్తీక్ ని చూసి నేర్చుకో, వాడు చూడు ఎంత బాగా చదువుతాడో, ( ఇంకా చెప్పబోయేంతలో అక్కడకు మా అమ్మ వచ్చింది వాళ్ళిద్దరి కాఫీ కప్స్ పట్టుకుని. )కప్స్ తీసుకెళ్లి, మా ఇద్దరి లెక్చరర్లు కు ఇచ్చింది, వాళ్ళు కప్ లో కాఫి ని చూసి, సుమా మాకు ఇంత కాఫి వద్దు, అని పక్కనే ఉన్న ఇంకో కప్ లో ఆ కాఫిని పోసి, మా అమ్మ చేతికి ఇచ్చారు తాగమని,మా అమ్మ చేతిలోకి తీసుకుంది.మా అమ్మ ఇంకా నైటీ లొనే ఉంది, వీళ్ళిద్దరూ మా అమ్మ వైపు చూస్తూ రండి సుమా గారు,కూర్చోండి మాట్లాడుకుందాం అని, అన్నరు.మా అమ్మ ఇంకో సోఫా మీద కుచుందామని చూసింది, అంతలో మా సారొళ్లు ఇక్కడ కూర్చోండి అని, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న కాళీ సీట్ని చూపించారు.మా అమ్మ కొంచెం ఇన్ కంఫర్ట్బుల్ గా చూసింది.ప్రకాశ్ గాడు, ఫిల్ కంఫర్ట్ సుమ గారు, మేము వచ్చింది మీతో మాట్లాడడానికే. రండి అని అన్నాడు.మా అమ్మ చేసేది ఏమి లేక వెళ్లి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూర్చుంది.నేను వెళ్లి హర్ష, కమల్ గాళ్ళు కూర్చున్న సోఫా లో పోయి కూర్చున్నా.అక్కడ మా అమ్మ వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూర్చొని, కాఫి

కథను కొనుగోలు చేయండి