అమ్మ 47 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 47 గణేష్ ;; సుమా గారు, మీరేలాగో, మాకు దక్కలేదు, మీ లాంటి అందమైన స్త్రీ కూడా దక్కలేదు,అందుకని అయినా మా మీద కొంచెం దయ చూపించి మాకు ఒక్క ఫేవోర్ చేయండి, ఈ జన్మ అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటాము.
అమ్మ ;; ఏం అడుగుతారో అని కంగారుగా, ఎం ఫేవోర్ చెయ్యాలి అన్నట్లుగా వాళ్ళా వైపు చూస్తూ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చింది.
గణేష్ ;; మీ అందమైన దేహాన్ని, ఆత్మీయంగా ఒక్కసారి హత్తు కోవాలని ఉంది సుమా గారు
ప్రకాష్ ; దయచేసి మా కోసం, ఈ ఫేవోర్ చేయండి సుమా గారు మేము దీన్ని జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకుని సంతోసపడతాము
అమ్మ ;; ( మా అమ్మ సిగ్గుతో ) దానిదేముంది ప్రకాష్, గణేష్ గారు ఎంతైనా మీరు నా కొడుకుని తీర్చిదిద్దే వాళ్ళు, నా కొడుకుని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని మీరు ఎంతగానో తపించి మా ఇంటికి వచ్చి మరి వాడి కెరీర్ గురించి చెప్తున్నారు, అంత చేసిన మీకు నేను ఆ మాత్రం చేయలేనా,అయినా దీనిని మీరంతగా

కథను కొనుగోలు చేయండి