అమ్మ 48 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 48 ప్రకాష్ గాడు పైకి లేచి, మా అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ, సుమా, నిన్నెంత చూసిన తనివి తీరడం లేదు. అని అన్నాడు.మా అమ్మ మెల్లిగా నవ్వింది, ప్రకాష్ నువ్వు నన్ను ఎక్కువగా పొగుడుతున్నావ్. అని అంది.నిజం సుమా, అని ప్రకాష్ గాడు వాడి చేతిని మా అమ్మ నడుము మీదకు తీసుకెళ్లి, వాడి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు, ( మా అమ్మ వాడి చాతి కి వచ్చి గట్టిగా కొట్టుకుంది. )ప్రకాష్ గాడు మా అమ్మ తలను పైకి ఎత్తి , మా అమ్మ వైపు చూస్తూ, నేనేమి ఎక్కువగా పొగడడం లేదు,చూడు ఇంత విశాలమైన నుదురు, అందమైన కనుబొమ్మలు, కాలువ ల్లాంటి కళ్ళు, మీగడ ముక్కల్లాంటి చెంపలు, రాసాలు ఊరే పెదాలు, అందమైన పలువరస, తెల్లటి శరీరం, కనువిందైన ఎద, కసెక్కించే బొడ్డు, చూడ్డదానికి రెండు కళ్ళు సరిపోని, నీ అందం. ( మా అమ్మ లోపల లోపలే మెరిసిపోతోంది. )చూసావా ఇంత అందం నీలో దాచుకున్నావ్.మా అమ్మ ఇంకా వాడి కౌగిలి లొనే నడుము మీద చేతులు వేయించుకుని, వాడి వీపు మీద చేతులు వేసి , మా అమ్మ కనులతో వాడి కళ్ళలోకి చూస్తూ ఉంది.ఇంతలో ప్రకాష్ గాడు మా అమ్మ నడుముని కొంచెము గట్టిగా ప్రెస్ చేసాడు. మా అమ్మ హ్హ్ అని అంది.ఈ ప్రకాష్ గాడు, మా అమ్మ నుదిటి పైన వాడి చూపుడు వేలిని పెట్టి, మెల్లిగా కిందకు రాస్తూ ఉన్నాడు.మా అమ్మకు వాడి చేష్టలకు గిలిగింతలు పెట్టి అటు

కథను కొనుగోలు చేయండి