అమ్మ 49 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 49 ఇక ఇద్దరు, మా అమ్మ బెడ్రూం వైపు వెళ్లారు, వెళ్ళేటప్పుడు మా అమ్మ పిర్ర మీద ప్రకాష్ సర్ గాడు చేయి వేసి నొక్కుతూ వెళ్తున్నాడు.గణేష్ గాడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వాళ్ళతో పాటు బెడ్రూం లోకి వెళ్ళాడు.నేను బెడ్రూం లో ఎం చేస్తున్నారా అని, అక్కడకు వెళ్ళా, అంతలో లోపలి నుండి స్స్ హ్హ్ అని సౌండ్స్ వచ్చాయి.నేను బెడ్రూం డోర్ ని ముందుకు తోషా, కానీ అది లోపాలనుంది లాక్ చెయ్యడం వలన నెమో, ఓపెన్ కాలేదు. కానీ లోపాలనుంది స్స్ హ్హ్ స్ అని మాత్రంసౌండ్స్ వస్తున్నాయి.ఇక నేనేమి చెయ్యలేక అక్కడే ఉన్న సోఫా మీద కూర్చున్నా, కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకుని ఆ సౌండ్స్ వింటూ లోపల వాళ్లేమి చేస్తున్నారో చుడడానికి ఏదైనా దారి ఉందేమో అని ఆలోచిస్తున్న.ఇంతలో నాకొక ఐడియా తట్టింది. బయటనుండి, వెళ్లి మా అమ్మ. బెడ్రూం లో ఉన్న బాత్రూం వెంటిలేటర్ నుండి చూడొచ్చు కదా అని. అనుకున్నా.వెంటనే వెళ్లి ఆ పని చేద్దాం అనుకుని ఇంటి డోర్ వైపు వెళ్తుంటే, అప్పుడే బయటనుండి ఎవరో కాలింగ్ బెల్ కొటారు.నేను ఎవడబ్బా ఈ సమయంలో లో అని వెల్లి డోర్ తీసా, అక్కడ ఉన్న వాణ్ణి చూసి కొంచెం షాక్ అయ్యా,అక్కడ ఉన్నది ఎవరో కాదు పోలీస్.( నేను పొద్దున వచ్చి నప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర ఒక పోలీస్

కథను కొనుగోలు చేయండి