అమ్మ 52 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 52 ఇంట్లో నుండి వీధిలోకి హ్హ్స్ స్క్ స్స్ జ్హ్హ్ ఆ అని సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. అది మద్యానమ్ కాబట్టి బయట ఎవరు జనాలు రాలేదు, నెమ్మదిగా ఇంటి దగ్గరకు వెళ్ళా సౌండ్స్ రాలేదు, లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే పది మంది లోపల మొడ్డలు పట్టుకుని ఉన్నారు మా అమ్మ అందరి మధ్యలో కూర్చొని ఒక్కరికీ మొడ్డ చీకుతూ ఉంది ఆ తరువాత మా అమ్మను కిందనే పడుకో బెట్టి ఒక్కొక్కడు మా అమ్మను దెంగుతూ కార్చుకున్నారు.  వాళ్ళు అలా రాత్రి వరకు దెంగి వెళ్లిపోయారు. అలా ఒక వారం గడిచింది. మధ్య మధ్యలో ఆ ప్రకాష్ గాడు, గణేష్ గాడు కమల్ గాడు, శ్రీ గాడు, హర్ష గాడు, హరి గాడు, శ్రీకాంత్ గాడు అలా వచ్చి దెంగి వెల్లవారు. నేను ముసుకోని వాళ్ళను చూసి ఎంజాయ్ చేసే వాడిని.ఒకరోజు మా అమ్మ నా దగ్గరకు వచ్చి, రేయ్ నేను మీ సార్లతో షాపింగ్ కు వెళ్తున్నా, ఇంట్లోనే ఉండు అని అంది. నేను అయినా ఇప్పడు ఏమి కొంటావ్ మా అని అన్నా, మా అమ్మ అదేట్రా అలా అంటావ్, రేపు మీ కాలేజ్ డే కదరా, నన్ను స్పెషల్ గెస్ట్ గా కుడా ఆహ్వానించారు అని అంది. నిన్ను ఎవరు పిలిచారు అమ్మ అని అన్నా. ఆదా, మొన్న రాత్రి మీ ప్రిన్సిపాల్ వచ్చాడు లేరా, అప్పుడు నువ్వు నిద్రపోయి

కథను కొనుగోలు చేయండి