అమ్మ 53 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 53 మా అమ్మ అలా ఇంకో రెండు గంటలు దెంగించుకొని, బట్టలు వేసుకొని బయటకు వచ్చింది. నేను మా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లాలని ట్ర్య్ చేశా, కానీ నా జూనియర్స్ అప్పటికే మా అమ్మను చుట్టుముట్టి నలిపేస్తున్నారు. మా అమ్మ కూడా సిగ్గు లేకుండా నలిపించుకుంటుంది. సర్లే మన జూనియర్స్ ఏ కదా అని నేను కూడా పక్కకి వచ్చాను. అంతలో కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఏదో పెద్ద గుంపు ఏర్పడింది, నేను వెళ్లి అక్కడ చూస్తే, అప్పుడే కార్ లోనుండి, పుష్ప దిగింది. హర్ష గాడు వాళ్ళమ్మకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాడు,అంతలో అందరూ ఒకే సారి సీనియర్స్, అండ్ మా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు తన్నుకు రావడం వల్ల హర్ష గాడు వాళ్ళమ్మకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేక పోయాడు.కొందరు సీనియర్లు వాణ్ణి తోసేసి, పుష్పను పట్టుకొని నలిపేస్తున్నారు. అంతలో అక్కడకు ప్రిన్సిపాల్ రావడం తో, అందరూ పక్కకు జరిగారూ.ప్రిన్సిపాల్ వచ్చి పుష్ప నడుము పట్టుకొని, వాడి మీదకు లాక్కొని లిప్ కిస్ పెట్టాడు. తరువాత పుష్పను రెండు చేతులతో పట్టుకొని, అలాగే లిప్ కిస్ పెడుతూ వాడి రూమ్ లోకి తీసుకెళ్తూ ఉంటే,ఒక సీనియర్ గాడు పేరు ఆకాష్, ; సర్ మేము దాన్ని డబ్బులిచ్చి కొనుక్కున్నాం

కథను కొనుగోలు చేయండి