అమ్మ 58 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 58 అక్క ;;( నెనుఅక్కడ ఉండడం చూసి తన మానాన్నికి చేతులు అడ్డు పెట్టుకుని నన్ను తిడుతుంది. ) నేను మా అక్క దగ్గరకు వెళ్లి, మన అమ్మ నాన్నల మధ్య గొడవ పెడతావా, నిను ఎం చేసిన పాపం లేదే అంటూ, మా అక్కని రేప్ చేశా, అక్క వర్జిన్ కాదు, ఎవడితోనో వేయించుకుంది ముందే,మా అక్క కూడా ముందు సపోర్ట్ చేయకపోయినా తరువాత పూకు పగిలేలా దెంగించుకుంది.తరువాత అక్కని, అమ్మను కలిపేసా,ఇద్దరిని కలిపి దెంగాఆరోజు మా నాన్న వస్తాను అన్నారోజు, నేను, మా అమ్మ కంగారుగా ఉన్నాము.అమ్మ ;; ఒసేయ్ ఎందుకు చెప్పి సచ్చవేనేను ;; సర్లే, ఇప్పుడు దీనికి ఒక ప్లాన్ కావాలి, మనం తప్పించుకోవడానికి.అక్క ;; ఒరేయ్ నేను పెట్టిన చిచ్చు కాబట్టి, నేనే సాల్వ్ చేస్తా అనినేను ;; ఎలాఅక్క ;; నేను చెప్పినట్లు నాన్నని బెదిరించు సరేనానేను ;; ఏమని బెదిరించాలి.అక్క ;; నిజానికి నా కన్నెపొరను చీల్చింది మన

కథను కొనుగోలు చేయండి