అమ్మ 59 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 59 అప్పుడే మా అమ్మ పూజ అయిపోగొట్టుకుని, టిఫిన్ ను డైనింగ్ టేబుల్ మీద సర్దుతుంది. మా అక్క అమ్మ కు హెల్ప్ చేస్తుంది.( మా అమ్మ, మా అక్క మీద నాకున్న సెక్సువల్ ఇంట్రెరస్ట్ ఏ నా పగటి కలకు కారణం )అక్కడ టేబుల్ పైన మా నాన్న కూర్చొని ఉన్నాడు. నేను వెళ్లి ఆయనకు ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నాను.మా అమ్మ సుమ, మా అక్క శిరీష ఇద్దరు వచ్చి మా ఇద్దరికీ వడ్డిస్తున్నారు.మేము తింటూ ఉంటే వాళ్లిద్దరూ వంట రూమ్ లోకి వెళ్లారు. వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు, నేను మా అమ్మ బాక్ అదే పిర్రలు చూసాను, అవి ఊగుతూ ఉన్నాయి,నెను మా నాన్న ఏమైనా నన్ను గమనించాడేమో అని మా నాన్న వైపు చూసా( వాళ్ళు అలా కిచెన్ వైపు వెళ్తుంటే మా నాన్న మా అక్క పిర్రల వైపు చూస్తున్నాడు, అవి అప్పుడప్పుడే మొలిచి పెద్దవి అవుతున్నాయి, చాలా కసిగా ఉన్నాయి, ముందే నైట్ పెయింట్ లొనే ఉంది,మా నాన్న మా అక్క పిర్రలను అలా చూడడం నేను చూసానేమో అని భయపడి నా వంక చూసాడు, అదే సమయంలో నేను తన వంక చూసా )ఒకే సారి ఇద్దరం మా మొహాలు మేము చూసుకొని, నేను మా నాన్న చూసిన మా అక్క

కథను కొనుగోలు చేయండి