అమ్మ 7 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 7 చెప్తా విను –నువ్వు ఫోటోలు ఆ హర్ష గాడికి పంపించిన తరువాత వీడు ఆ ఫోటోలను చూసి నిన్ను ఏదైనా చేద్దాం అని అనుకున్నాడు. కానీ పక్కనే ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ వాడిని ఆపాడు. ( వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్ అవుతారు అని చెప్పా కదా ఆ ఫిక్స్ పంపించిన ప్పుడు ఇద్దరు ఒకే చోట ఉన్నారు )ప్రిన్స్ ;; నువ్వు ఆవేశంతో పోయి వాడిని ఏదైనా చేశావ్ అనుకో తరవాత నీకు లైఫ్ ఉండదు,హర్ష :: మరి ఏంచెయ్యమంటావ్ప్రిన్స్ :: నువ్వు తొందరపడి ఎం చేయొద్దు, నేను చెప్పినట్లు వినుహర్ష ;; సరేప్రిన్స్ :: రాజు గాడి అమ్మను చూశావుగా అది ముందే కత్తి లాగా ఉంటది ( ఇంతకు ముందు పేరెంట్స్ మీటింగ్ కు రాజు వాళ్ళమని తీసుకొచ్చాడు, అప్పుడు చూసారు ఈ ప్రిన్సిపల్ గాడు ఇంకా మిగితా లెక్చరర్లు, అందరూ ఆ రోజు నుండి మీ అమ్మను తలుచుకుంటు కొట్టుకుంటున్నరూ. అంతే కాకుండా 2 3 టైమ్స్ ట్రై చేద్దామని అనుకున్నారు కూడా కానీ ఇలా ఛాన్స్ వస్తుందని ఊహించలేదు )దానిని ఎలా అయినా సరే ఒక్కసారి దెంగితే చాలు అని అనుకునే వాలు ఎంతమందో ఉంటారు,మనకి ఇప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది ఇది జాగ్రత్తగా వాడుకుండాము.అని హర్ష గాడితో నీకు ఫోన్ చేయించాడు. కానీ నువ్వు ఆరోజు ఒప్పుకోలేదు, ఇక ప్రిన్సిపాల్ గాడు తొందర వద్దు వాడిని భయపెట్టి చెప్పిద్దాము అని చెప్పాడు హర్ష గాడితో.ఇక ఈ విషయం లెక్చరర్లు కి చెప్పాడు

కథను కొనుగోలు చేయండి