అమ్మ 8 – Telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మ 8 అమ్మ; ఈ రోజు నా పుట్టిన రోజుని తెలుసు కదరా మల్లి అడుగుతావేంటినేను ; దానికి పొద్దున్నే లేపే చెప్పాలాఅమ్మ ; అది కాదురా ముందు లేసి స్నానం చెయ్యి అనినేను కప్పుకున్న బెద్శీట్ ను లాగేసింది, అంతే అక్కడ నాషార్ట్ లో ఉన్న మోద్దను చూసింది, ముందే అది బాగా నిక్కబొడుచుకొనినిలబడి ఉంది మరి,ఏంట్రా పొద్దున్నే మొదలు పెట్టావా , పోయి స్నానం చేసి రగుడికి వెళ్దాము అని వెళ్ళిపోయిందిఇక నేను మెల్లిగా లేచి వెళ్లి స్నానం చేసి మా అమ్మను గుడికి తీసుకెళ్ల.అక్కడ కొంత మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు, మేమిద్దరమూఅల వాళ్ళ ముందు గుడికి వెళ్తుంటే , రేయ్ చుడండి రఆంటీ బ్యాక్ ఎంత పెద్దగ ఉందొ అని అన్నాడు ఒకడు.మా అమ్మ అదేమీ పట్టించుక్కోకుండా ముందుకు వెళ్ళింది ,నేను మా అమ్మని నువ్వు వెళ్ళు నేను మల్లి వస్తా అనిఆ కామెంట్స్ చేసినోడి దగ్గరకు వెల్ల.అక్కడ ఒకడు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి బాసు హీరో ఇస్ంఆఅని అన్నాడు, నేను కోపం తో వాడి ముక్కు

కథను కొనుగోలు చేయండి