ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 116 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 116 ఆడతనమా! చూడతరమా!! – 1గదిలో నాకోసం 5 పూకులూ 10 సళ్ళూ వెయిటింగ్ చేస్తున్నా, ఆలోచన అంతా అమ్మ రియాక్షన్ ఏంటా అన్న దగ్గరే ఉండిపోవడంతో నేనూ, లల్లీ ఎటువంటి భావమూ వ్యక్తం చయ్యకుండా సైలెంటుగా మంచం మీద కూర్చుని ఆలోచించడం మొదలెట్టాము. పారూ “వీళ్ళ పని ఇట్లా కాదు అనూ రావే” అంటూ అనూని నా ముందరకి లాగి ఒక్క ఉదుటున దాన్ని నగ్నంగా చేసి నా మీదకి తోసింది. మంగ పెద్దమ్మ అది చూసి అసలే ఉదయం నుంచీ వేడెక్కి ఉందేమో, తానూ గబగబా బట్టలు విప్పుకుని నా మీద పడింది. ఎప్పుడైతే ఇద్దరూ నా మీద పడ్డారో, మచ్చగాడు దిగ్గున లేచి కూర్చున్నాడు. “ఆలోచనలూ మట్టిగడ్డలూ లేవురా. ఏది జరిగితే అదే జరిగింది. రేపటి సంగతి రేపు చూసుకుందాం! ముందర వీళ్ళందరి పూకులూ పగల్దెంగుదాం.” అంటూ, లల్లీ లేచి నుంచుని ఇంకీ

కథను కొనుగోలు చేయండి