ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 119 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 119 ఆడతనమా – చూడతరమా – 4
నేను గత ఐదు రోజులుగా నా జీవితం ఎటుపోతోంది అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా షడన్ గా రేపు లేదు ఎల్లుండ నాదీ, లల్లీదీ, నా ముగ్గురి పెళ్ళాల పుట్టినరోజు అని గుర్తుకు వచ్చి, దానితోపాటు, మొదటిరోజున అమ్మమ్మ ఎమోషనల్గా “నా కూతురిని ఇచ్చేస్తున్నా పట్టుకుపో!!” అన్నదానికీ, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న్న దానికీ ఏమైనా లింకు ఉందా అని డవుట్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఊరికే రాలేదు ఆ డవుట్. కపర్థీ గాని ఎపిసోడ్ అయిన దగ్గర్నుంచీ ముసల్దాని చాణక్యనీతి నాకసలు అర్థం కాకుండా పోతోంది. అన్నీ ఒక్కటొక్కటిగా నెమరువేసుకుంటూ ఉండేసరికి, నిద్ర మొత్తం దొబ్బింది. లేచి బోటు పెట్టిన దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అమ్మ లంగా,జాకెట్టూ, చీర తడిముద్దలా ఒక మూల పడి ఉన్నాయి. నాకో తింగరి ఐడియా వచ్చి, ఇప్పుడు లంగా జాకెట్ ఉంటే అమ్మ ఇవే కట్టుకుంటుంది. నాకింక అమ్మ స్కిన్ షో

కథను కొనుగోలు చేయండి