ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 20 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 20 దొంగముఖమా నీకిచ్చిన మాట నేనెక్కడ తప్పుతానో అని నువ్వు దీని బిళ్ళ అరగదీసి నీతులు చెప్పావంటే పూకు పగిలిపోద్ది” అంటూ ముద్దుగా దాన్ని విసుక్కుని పారు తలెత్తి, నేనంటే అంత ఇష్టమా ఎందుకూ అని ఆడిగేసరికి “ఏమో చెప్పలేను. నా చిన్నప్పుడు ఒక బర్త్ డేకి మీరిద్దరూ వచ్చారు.   అప్పటి  నుంచీ నువ్వంటే పిచ్చ పిచ్చి ఆనంగానే.. “పదవే పారు నీకు ఇవ్వాళ అన్నీ నేనే నా స్వహస్తాలతో చేస్తా” అని అడుగు ముందుకేసేసరికి పారు నడవలేక తూలింది.నేను ఒక్కసారి తన నడుము చుట్టూ చేయివేసి ఒక్కపట్టులో ఎత్తుకుని రెండో చెయ్యి తన కాళ్ళకింద వేసి కుడిచేతిని వీపుమీదకి జరిపేసరికి, తాను ఖంగారుగా నా మెడచుట్టూ చేతులు వేసి ఈ అవకాశం మళ్లీ జీవితంలో రాదేమో అన్నట్టు  నా మొహాన్ని ఆరాధన గా చూస్తూ నేనేమి చేస్తున్నానో కూడా పట్టించుకోవడం మానేసింది.  “లల్లీ అమ్మా నాన్నా బాత్రూంలో దీనికే మొదటి శోభనం” అనేసరికి “నీ ముడ్డి, దాని గుద్దా పగిలిద్ధి…  అదేం కుదరదు.  దీని శోభనం డైనింగ్ టేబుల్ మీదే. నేను ఫిక్స్ ఐపోయా.. మూసుకుని ఏమేమి టిఫిన్లు చేసుకుంటావో చేసుకో.. బొక్కలో మాత్రం మా ముందు ఇక్కడే పెట్టాలి” అనేసరికి, “నువ్వు మరీ డామినేట్ చేస్తున్నావే రాకాసి

కథను కొనుగోలు చేయండి