ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 21 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 21 పారూ నేనంటే అంత లవ్వా..  ఏనాడూ చెప్పలేదేంటే” అంటూ నేను మాటలు మొదలెట్టా.. అమ్మమ్మ ఇంకా చాలు ఒక్క పెగ్గుతో ఆపేయ్యి..  అన్నం తిందాం..  ఆకలి ఆకలి అని గోల చేశారు ఇందాక వరకూ అంటూ కంచాలు తీసేసరికి.. ఒక్క కంచం చాలే అమ్మమ్మా, ఇక్కడ మామ్మ చేతులు బిజీ, అక్కడ విన్నూగాడు బిజీ, నువ్వే అందరికీ ముద్దలు కలిపి పెట్టాలి అంటూనే, ఉమ్మ్… ఆహ్..  హాబ్బా మామ్మా…. అదే.. అట్లాగే..  ఉమ్మ్… ఉమ్మ్.. ఆహ్…  ఆహ్ అంటూ రిధమిక్గా మూలుగుతూ ఉండేసరికి ఏమౌవుతోందో అని పారు చూసేసరికి, మామ్మ కుడిచెయ్యి స్పీడ్ గా లల్లీ ఉపస్తు మీద కదులుతూ ఉండేసరికి,  నేను ఎం పర్లేదు వాళ్ళకి అది అలవాటే అంటూ పారూని నాకు అభిముఖంగా తిప్పుకుని తన నల్లని బత్తాయిల మీద నా నోటితో దాడులకు దిగిపోయి మార్చి మార్చి నాకుతూ మధ్య మధ్యలో దానిమ్మగింజలాంటి ముచ్చికలని నాలుకతో టికిల్ చేస్తూ రెండో చేతితో వీపు రాస్తూ మొదటి చేతిని  తన తొడలమీద వేసి మెల్లగా మృదువుగా రాయసాగాను.ఒరేయ్ ఆపండి రా.. రెండు ముద్దలు అన్నం తినేసి మీ పని మీరు చేసుకోండి.  నేను కాసేపు పడుకోవాలి అంటూ అమ్మమ్మ తలా ఒక ముద్దా అందరికీ

కథను కొనుగోలు చేయండి