ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 23 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 23 నేను లేచి వాళ్ళని ఒక్కొక్కళ్ళుగా ఎత్తుకొని మెల్లగా అమ్మమ్మ రూములో మంచం మీద పడుకోబెట్టి,  వంటింట్లో వాళ్ళు విడిచిన నైటీలు తెచ్చి వాళ్ళమీద కప్పి,  అట్లానే నేను విడిచిన ప్యాంటు కూడా వాళ్ళ రూంలో పడేసి.. లల్లీ పచ్చడి గిన్నె తీసుకోవే అంటూ వంగుని లల్లీ ఆ గిన్నె తీసుకున్నాక,  లల్లీ పారు రెండే అంటూ ఇద్దరినీ రెండుచేతులతో ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లి మేడ మీద బాత్ టబ్లో దింపి శుభ్రంగా స్నానం చెయ్యండి.. వళ్ళంతా పెరుగు పోసుకున్నారు అంటూ నేనూ షవర్ ఆన్ చేసుకుని గబగబా స్నానం చేసి బెడ్రూంలోకి వచ్చి అంతకు ముందు నేను వాడిన టవల్తో వళ్ళు తుడుచుకుని, మినీ బార్ లోంచి ఇంకో గ్లాసు తీసి స్కాచ్ పోసుకుని,  ఫ్రిడ్జ్లోంచి  నాలుగు ఐస్క్యూబ్స్ వేసుకుని మంచానికి ఆనుకుని,   పారు వాళ్ళమ్మ కాంచన గురించి ఆలోచించడం మొదలెట్టా.పారు ఎంత ప్రామిస్ చేసినా కూడా మా నాన్న పక్కలో పడుకున్న వాళ్ళమ్మ అంత వీజీగా నా పక్కలోకి రాదు, తనని రప్పించాలి అంటే  నా జమజచ్చ పవర్ని వాడితీరాల్సిందే అని తీర్మానం చేసుకునేసరికి గ్లాస్ ఖాళీ అయిపోయింది. ఇంకో పెగ్గు ఫిక్స్ చేసుకుని… వీళ్లేంటీ ఇంకా బయటకు రాలేదు అని బాత్రూం తలుపు తీసి చూసేసరికి ఇద్దరూ 

కథను కొనుగోలు చేయండి