ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 24 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 24 కరెక్టుగా పారు మొత్త నా మొహానికి దెగ్గరగా వచ్చేసరికి ఆగలేక, వంగుని పారు నల్లని నున్నని దూదిలా మెత్తగా ఉన్న పిర్రల మీద చేత్తో రాస్తూ, కింద స్పీడ్ పెంచి లాగి లాగి కొట్టసాగాను. పైన పారు చేసే నోటి-చేతిపని, కింద్ నేను కొట్టే కొట్టుడుకి లల్లీ ఉమ్మ్.. ఆహ్.. అదీ అట్లానే… అహ్.. ఆహ్.. అంటూ బీజీయం ఇవ్వడం మొదలెట్టింది. నేను ఎడమచేతిని లల్లీ బఠాణీ గింజ మీద వేసి నలపడం మొదలెట్టా.. ముప్పేటదాడికి లల్లీ వణికిపోతూ.. ఆఅహ్ ఆహ్.. అయిపోతోంది అయిపోతోంది.. అంటూ డ్యాం గేట్లు ఎత్తేసి కార్చేసింది..నేను వెంటనే నాది తీసేసి, నోరుపెట్టి జుర్రుకుంటూ ఉండేసరికి పారు ఛీ అది తాగుతారా అనేసరికి, రా పట్టు నువ్వూ రుచి చూద్దువు అంటూ అదే మూతితో పారూకి ఒక రాక్షస లిప్కిస్ పెట్టా బలవంతంగా.. రుచి నచ్చిందో లేదో తెలీదు కానీ తనంతట తాను లల్లీ బిళ్లని నాకడం మొదలెట్టింది..నేను తనని లాగి ఎత్తుకుని, లల్లీ పదవే అంటూ దాన్నీ ఎత్తుకుని బాత్రోంలోకి తీసుకెళ్లి, మిర్రర్ ముందు ఉన్న గట్టు మీద పారూని దింపి అత్తా నాదెట్లా దిగబడుతోందో అద్దంలో చూసుకో అంటూ లల్లీని తన తలకేసితోసి నేను పారు రెండుకాళ్ళూ వెడల్పుగా చేసి లోనికి దిగడం

కథను కొనుగోలు చేయండి