ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 25 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 25 లల్లీ సపోర్ట్గా బల్లమీద ఆనించిన పారు చేతులని తన ఎత్తులమీద వేసుకుని పిసికించుకోవడం మొదలెట్టింది. నా పోటు పోటుకీ తనకి కలిగే తీయని బాధని పారు తన నాలుక మరియు చేతులద్వారా లల్లీకి అంపకం చేయసాగేసరికి, పారు కూజితాలు ఆగిపోయి లల్లీ కూజితాలు మొదలయ్యాయి. నేను ఊతానికి పారు లేలేత దబ్బకాయలు పట్టుకుని వాటిని మెలి పెడుతూనే మధ్య మధ్యలో మునివేళ్లతో నల్లని ముచికలని పిండుతూ ఉండేసరికి పారూ ఊఊఊఊ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆహ్ ఆహ్ అంటూ ధారలు ధారలుగా వదిలేసి లల్లీ బిళ్లని నోటకరుచుకుని వాలిపోయింది.నేను క్లైమాక్స్ కి రీచ్ అవుతున్నా అనే సమయంలో పారూ అట్లా అవ్వగొట్టేసుకుని వాలిపోవడం ఇసుమంత మాత్రమూ నాకు నచ్చలేదు. చిత్రిణీ జాతి పడతుల పద్ధతి అంతేనేమో అనుకుని.. లల్లీ పరిస్థితి ఏంటో అని చూసేసరికి అదీ కడివడు రసాన్ని పారు నోట్లో కార్చి అదీ సోలిపోయి ఉంది.ఛీ దీనెమ్మా జీవితం.. ఇద్దరు అందగత్తెలు వుండికూడా హస్తప్రయోగం చేసుకునే ఖర్మ పగవాడికి కూడా వద్దు అని విసుక్కుంటూ, పొద్దుట రెండూ, మధ్యాహ్నం

కథను కొనుగోలు చేయండి