ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 37 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 37 దాని చిట్టి గుద్దబొక్కలో వంకాయ ముచిక కనపడేసరికి మొత్తం బొమ్మ అర్ధం అయ్యి.. నేను లేచి లల్లీని టచ్ చేసి చూసేసరికి అది కూడా రెండు బొక్కల్లోనూ వంకాయలు పెట్టుకుని ఉంది.  అమ్మమ్మ నవ్వుతూ నీకు రేపు కూడా వంకాయ కారంపెట్టిన కూరే..  మాకూ నాలుగు వంకాయలు పెట్టారు అనేసరికి టేబిల్ మీద ఉన్న వంకాయ కూర ఎట్లా తయారు చేశారో అర్ధం అయ్యి ఒకరకమైన కిక్ ఎక్కింది నాకు.రచయిత: గమనిక  ఈ  వంకాయ కూర కాన్సెప్ట్ నా సొంత సరుకు కాదు.  సుశీల గారు వ్రాసిన “నేనూ నా మరిది”   అనే కధలోంచి తీసుకున్నది.  ఆ కధ కావాలంటే.. హిట్స్-1/2/3 లో వెతకాలి మీరు.. నన్నడగకండి.. నా దెగ్గర లేదు.】అమామ్మా..  అయితే బెంగళూరులో నాకు మాత్రమే వండిపెట్టిన వంకాయమసాలా ఇలా చేసిందేనా అని ఆడిగేసరికి..  మీ అమ్మ కాంపులకి వెళ్ళినప్పుడు నేను మీ నాన్నకి పెట్టిన వంకాయ కూర కూడా ఇట్లా చేసిందే  అని వంకరగా నవ్వుతూ చెప్పేసరికి..  మామ్మ షాక్..  “నాకు వాడిన వంకాయలు నారాయణకి పెట్టావా అంటూ…  నీయమ్మ నువ్వు కడగనుకూడా కడగవు కదే.. పూరసాలు అంటుకున్న వంకాయలు

కథను కొనుగోలు చేయండి