ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 47 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 47 ఇదేదో విఠలాచార్యగారి గ్రాఫిక్స్ బొమ్మ చూసినట్టుంది అనుకుంటూ సుర్రుమని సిగరెట్ చివర వేలుకు కాలేసారికి దాన్ని విసిరేసి,  ఇంకోటి వెలిగించి కిందపడేసిన గ్లాసు ముక్కలు ఏరుతుండగా  పారూ సిగ్గుపడుతూ పైకి వచ్చి “విన్నూ భోజనం రెడీ..  మామ్మ, అమ్మమ్మా రమ్మంటున్నారు” అంటూ గబగబా చెప్పి లటుక్కున కిందకి పరిగెత్తింది.  కానీ నడకలో అదే తేడా..  దెబ్బేయించుకున్న తర్వాత దీని నడక బాగానే ఉందిగా…దీని నడకకి  ఇప్పుడేమయ్యింది, ఇలా కుంటుతోంది అని అనుకుంటూ గాజుపెంకులు ఏరుతుండగా మళ్లీ షడన్గా ఇందాకటి కన్యలు ముగ్గురూ ప్రత్యక్షం అయ్యారు.
“చూడండి సుందరీమణులారా…  నేనో సామాన్య మానవుడిని.  పైగా దేవగురువులు నా వల్ల మీకు సహాయం జరుగుతుంది అని చెప్పారు అని మీరు అంటున్నారు. నా నుంచి సహాయం ఆశించి వచ్చాము అంటున్నారు. ముందు మీరు మీ దేవగురువులు దెగ్గరికి వెళ్లి నాగురించి పూర్తిగా

కథను కొనుగోలు చేయండి