ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 59 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 59 మీ వాళ్లిద్దరి బొట్లు మరియు శరీరపు రంగు చూసి ఎవరెవరో నేను ఊహించా.  ఇక మీరనే  ఈ చిన్నది నా అర్ధభాగము. నా కవల సోదరి. ఈమె లేనిదే నేను లేను.  నేను లేనిదే ఈమె లేదు.  మా ఇద్దరి ప్రాణాలు ఒక్కటే.  ఈ విషయం తెలుసుకుని రమ్మనే నేను మిమ్మల్ని మళ్లీ మీ దేవగురువులు వద్దకు వెల్లమన్నాను.  మీరు మువ్వురూ కన్యలు కావొచ్ఛు.  నేను, ఈమె బ్రాహ్మచర్యాన్ని విడిచిపెట్టి చాలా రోజులు అయ్యింది.  మాదొక వింత కధ.  అది ముందు తెలుసుకోండి అనే నేను మీకు చెప్తున్నా” అనేసరికి..  ముగ్గురూ డిస్కషన్ చేసుకుని “అటులనే మానవా.. మేము ఇప్పుడు పోయి మరలవచ్చెదము” అంటూ ముగ్గురూ మాయమైపోయారు.
ఇదే గోలే లల్లీ… కాసేపు కనిపిస్తారు.  కాసేపు మాయం అవుతారు.  కానీ ఉంటే మట్టుకు ఒకరకమైన సెంట్ వాసన వస్తుంది లల్లీ..  అదెంత స్ట్రాంగ్ అంటే.. కింద వలికిన మందు, కాలుతున్న సిగరెట్టు వాసన కూడా కవరప్ అయిపోయింది…  ముందు బువ్వ తిందాం

కథను కొనుగోలు చేయండి