ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 62 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 62 ఒక రెండు మెరుపులు ఒక్కసారి మెరిసినట్టు పెద్ద వెలుగు వచ్చి నాగకన్య అనివేషకి ఇరువైపులా  ఇంకో ఇద్దరు సుందరీమణులు ప్రత్యక్షమైనారు.  వడ్డూ పొడుగూ సౌందర్యం అలంకరణలో అచ్చుఁ గుద్దినట్లు ఒకే తీరున ఉన్నారు.  కేవలం కట్టిన చీర రంగు, నొసటన బొట్టు తీరు, ముఖకవళికలు వేరు వేరు గా ఉన్నాయి.  నాగకన్య అనివేష నొసటన పాము బొమ్మ రూపంలో బొట్టు ఉంటే కుడివైపున ఉన్న అమ్మాయి నొసటన ‘U’ రూపంలో బొట్టు ఉంది.  ఎడమవైపున ఉన్న అమ్మాయి నొసటన షూటింగ్ బోర్డు లాగా మూడు సర్కిల్స్ ఉండి మధ్యలో చుక్క ఉంది.  నాగకన్య మేనిఛాయ పాలతెలుపు అయితే.. కుడివైపు ఉన్న అమ్మాయి మేనిఛాయ గులాబీతెలుపు, చీర-జాకెట్(అదే వస్త్రం) ఆరెంజ్ కలర్. ఎడమవైపు ఉన్న అమ్మాయి మేనిఛాయ నీలం కలిసిన తెలుపు, చీర-జాకెట్ లేత వంకాయ కలర్.  అచ్చు గుద్దినట్లు ముగ్గురూ ఒకే స్ట్రక్చర్ తో ఉన్నారు. ఒకళ్ళ గురించి వర్ణన చేస్తే… మిగతా ఇద్దరికీ బాడీకలర్, చీర రంగు, బొట్టు షేపు

కథను కొనుగోలు చేయండి