ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 68 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 68 మా జన్మస్థలి యొద్దకు వెళ్లి    మీ జీవిత చరిత్ర మీనుండే తెలుసుకొనవలెనని మరల వచ్చితిమి” అని అనేసరికి… లల్లీకి సర్రున  కోపం వచ్చి “కుదరదు… దీనికి నేను వప్పుకొను.  మీ పెళ్ళిళ్ళ కోసం మా ప్రాణాలు రిస్క్ చెయ్యము.. మీరు వేరే వాడిని వెతుక్కోండి.  పదరా విన్నూ… టైం వేస్ట్ యవ్వారం ఇది” అంటూ లేచిపోయింది..
“ఆగవే లల్లీ.. వీళ్ళ స్టోరీ ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది..  నాకేదో ఇంపార్టెంట్ లింకు మిస్సయ్యింది అనిపిస్తోంది..  జెర్రాగు… డవుట్లు తీర్చుకున్నాక నీ అభిప్రాయాన్ని అప్పుడు చెప్పు..  నువ్వే ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకో.. అప్పటిదాకా విందాం” అంటూ లాగేసరికి తనొచ్చి నా వళ్ళో పడింది…
అది చూసి మరలా నిట్టూర్పులు విడిచారు ముగ్గురూ…  “ఆ!! ఆ!!! అది పూర్తిగా మీ స్టోరీ విన్నాక చూద్దాం…  అప్పటిదాకా ఓపిక పట్టాల్సిందే…  వీడు

కథను కొనుగోలు చేయండి