ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 70 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 70 ఇదే గోలే లల్లీ… కాసేపు కనిపిస్తారు.  కాసేపు మాయం అవుతారు.  కానీ ఉంటే మట్టుకు ఒకరకమైన సెంట్ వాసన వస్తుంది లల్లీ..  అదెంత స్ట్రాంగ్ అంటే.. కింద వలికిన మందు, కాలుతున్న సిగరెట్టు వాసన కూడా కవరప్ అయిపోయింది…  ముందు బువ్వ తిందాం పా..  పిచ్చ ఆకలైతాంది… నీకు రాత్రి అంతా చెప్తా.. అంటూ కిందకి దిగిపోతూ..  మధ్యలో  పారు కుంటుడు గుర్తు వచ్చి ఏంటే లల్లీ పారు అట్లా కుంటుతోంది. దిమ్మ బాగా వాచిందా మన వాడకానికి?  అంటూ ఆడిగేసరికి..  లల్లీ కిసుక్కున నవ్వుతూ  “వచ్చాడండీ పెద్ద పోటుగాడు మరి అంటూ..  అదేం కాదురా..  నీకు తర్వాత చెప్తా..  ముందర ముసలోళ్లు ఇద్దరూ నీమీద పడడానికి ప్లాన్ చేసుకు కూర్చున్నారు జాగ్రత్త..  వాళ్ళవి  ఆయిల్ బావులు.  ఏతం ఏసీ ఏసీ నువ్వు అలిసిపోవాలిగానీ అవి అలవవు”  అంటూ కన్ను కొట్టి బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టి తుర్రున పరిగెత్తుకుంటూ మెట్లు

కథను కొనుగోలు చేయండి