ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 71 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 71 నేను ఊహించినట్లే తనో  శ్వేతనాగు. కింగ్ కోబ్రా జాతి…  18 అడుగులు పొడవు, రెండు అరచేతులు అంత వెడల్పైన పడగ, నాలుగేసి అంగుళాల పొడవైన కోరలు, ఒక్కొక్కటీ ఆల్మోస్ట్ అంగుళం మందాన ఉన్నాయి. పడగ మీద గోల్ఫ్ బాల్ సైజులో నీలపుమణి ఒకటి. నోట్లోంచి ఒక అడుగు పొడవు ఉన్న నాలిక బయట పెట్టి తన శరీరాన్ని మెల్లగా చుట్టలు చుట్టుకుని పడగని అటూ ఇటూ వూపుతూ ఉంది. ఆ ఊపుడుకి మేడ మీద ఉన్న లైట్ వెలుతురుపడి తలమీద ఉన్న నాగమణి మిలమిలా రకరకాలుగా కాంతులు వెదజల్లుతూ మెరుస్తోంది. ఆ దృశ్యం చూసి లల్లీ భయంతో నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది.
అది చూసి స్వానిక కొంచెం దిగులుతో “చెలీ… నీ నిజరూపమును ఈ చిన్నది తాళకున్నది.. ఆమె గుబులును మేము చూడకుంటిమి. వెంటనే ఉపసంహరింపుడి

కథను కొనుగోలు చేయండి