ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 83 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 83 నేను లేచి నా వంటికి అంటుకున్న చెత్తా చెదారాన్ని దులుపుకుని,   జాగింగ్ చేసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసా.  ఇంటికి వచ్చేసరికి,  మామ్మ ఫోనులో మాట్లాడుతోంది.  ఎవరితోనే అని చేసేసరికి నాన్న అని తానూ సైగ చేసింది.  నేను ఇప్పుడే వస్తా అని గదిలో దూరి,  డ్రస్ మార్చుకుని,  ఒక షార్ట్,  కట్ బనీను వేసుకుని వచ్చి మామ్మ రూంలోకి తొంగి చూస్తే అక్కడ పారూ-అమ్మమ్మా ఎర్లీ మార్నింగ్ రౌండ్లో ఉన్నారు.   నేను  కామ్ గా వెనుదిరిగి మేడ మీదకి వెళ్లి అమ్మా వాళ్ళ బెడ్రూంలోకి తొంగి చూశా.
అక్కడ లల్లీ, అనూ ఇద్దరూ దుప్పటి కప్పుకుని ఒకళ్ళనొకళ్ళు గాలి కూడా మధ్యలో దూరనంత గట్టిగా కౌగలించుకొని   ఘాడ నిద్రలో ఉన్నారు. మంచం నాలుగు వైపులా నాలుగు నల్లత్రాచులు, ఒక్కోటీ 20 అడుగులపైనే ఉంటాయి,  పడుకుని ఉన్నాయి.  నాకు షార్ట్ కొంచెం తడి అయినట్టు అనిపించింది వాటిని చూసేసరికి.  నా పాదాల చప్పుడుకి అవి లేచి బుసలు కొట్టకుండా పడగ విప్పి నాకేసి చూడసాగాయి.
నేను గట్టిగా లల్లీ అని పిలిచేసరికి లల్లీ, అనూ ఇద్దరూ లేచి  చుట్టూ ఉన్న పాములని చూసి లల్లీ అరవబోగా, అనూ గభాలున లల్లీ నోరునొక్కి, “ఓయీ రక్షకులారా! మేము సురక్షితంగా ఉంటిమి.  వీరు మాకు ఆశ్రయమిచ్చిన మహానుభావులు.  వీరు నాకు చేటు చేయుదగువారు క్రాదు.  కావున మీరు మనలోకమునకు వెడలి మా మాతాపితురులకు మా నమస్సుమాంజలులు

కథను కొనుగోలు చేయండి