ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 87 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 87 శ్వేతాంబరుడు మొదలుపెట్టి “నా నామధేయము అనంతపద్ముడు.  నేను ఒక సమయమున నాగలోక చక్రవర్తిని. ఈ నీలాంబరుడు, నా ప్రియమిత్రుడు అదే సమయమున కిన్నెరలోక పాలకుడు. ఇక ఈ అరవిందుడు నా మరో ప్రియనేస్తం అదే సమయమున గాంధర్వరేడు. మేము మువ్వురమూ మా బాల్యము నుండే సహాధ్యాయిలము.   మహాభారత యుద్ధము ముగిసిన ఆరు వందల వత్సరములు తరువాయి మేము మా యొక్క లోకాల పాలకులమై  సుమారు 300 వత్సరములు  ఆధిపత్యమును కొనసాగించిన వారము.
నా ఏకైక పుత్రిక చంద్రవంశజుడు, భూలోక వాసి అయిన ఒక మహాయోధుడుని వలచి, నను ఒప్పించి వరించినది. ఆతగానికి అది పూర్వమే ఆతని మేనమామ కూతురుతో వివాహమయియుండెను.  కాలగమనమున ఆతగాని శౌర్య పరాక్రమాలకు ముగ్ధులై వీరిరువురి కుమార్తెలు కూడా ఆతని వలచి వరించితిరి.   ఆ విధముగా  ఆ మహాయోధుడు  ఏక సమయమున భూలోకమే కాక నాగ, కిన్నెర, గాంధర్వ లోకములకు ఆప్తుడై మా అందరి సహాయసహకారములతో  సుమారు 90 వత్సరములు ఈ భూలోకమున ఏకఛత్రాధిపత్యము కొనసాగించెను.
ఆతడు తన పాలనా సమయమున సకల లోక సౌభాగ్యం

కథను కొనుగోలు చేయండి