ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 92 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 92 లల్లీ కార్చుకున్న వాసన తగిలిందో ఏమో అనూ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచ్చి మా కాళ్ళ మధ్యలో దూరి వాలిపోయి ఉన్న నా మచ్చగాడిని చేత్తో పక్కకు జరిపి వాడిని ఆడిస్తూ, లల్లీ ఉపస్తులోంచి బయటకు కారుతున్న మా ఇద్దరి రసాల్ని నాకడం మొదలెట్టింది. అనూ అట్లా సిగ్గు వదిలి విచ్చలవిడిగా ఉండడంతో తాను పక్వానికి వచ్చింది అని నాకు అర్ధం అయ్యింది.   నేను లల్లీ మీద నుంచి దిగి, “అనూ ఒక్కసారి” అంటూ ఇసుకలో ఆడుకుంటూ ఉన్న చిన్నపిల్లని బలవంతాన లాగినట్టు లాగి, తనని లేపి నుంచోపెట్టి, “అనూ!  నీ శారీరక ఇబ్బంది గురించి నాకు తెలుసు.  నీ ఇష్టం లేకుండా నేను నీ వంటి మీద చేయ్యి కూడా వెయ్యను.  నీవు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు నన్ను సిగ్గు పడకుండా అడుగు.  నేను ఇక్కడే ఉంటే నాకు కంట్రోల్ కాదు.  కనుక నన్ను పోనివ్వు” అంటూ అనూ నుదిటిమీద ముద్దు పెట్టి, అట్లానే బాత్రూం లో దూరి, కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసరికి తాను ఇంకా అట్లానే నుంచొని ఉంది.
“ఏమైంది అనూ!  ఏమిటీ నీ ఆలోచన.  ఎందుకు అట్లా మౌనముద్ర వేస్తావు.  ఎదో ఒకటి మాట్లాడితే నాకు అర్ధం అవుతుంది.” అని నేను అనేసరికి తాను వచ్చి నన్ను కౌగలించుకొని “మీతో ఈక్షణమునే

కథను కొనుగోలు చేయండి