ఓ యువకుడి జీవితం 28 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఓ యువకుడి జీవితం 28 భవాని కి సుఖం అంటే ఏంటో తెలుస్తోంది,గిరిజా అలా తన పూకుని నాకేస్తోంటే వొళ్ళంతా జివ్వుమంటూ పిచ్చి రేపుతోంది తనకి,తన తొడల మధ్య విపరీతంగా అలజడి మొదలవుతోంటే వొళ్ళంతా జివజివలాడిపోతోంది తనకి..ఆడదాని దగ్గరే ఇంత సుఖం వస్తోందంటే ఇక మగాడు గోపీ దగ్గర ఇంకెంత సుఖం పొందుతానో అనే ఊహ మెదిలేసరికి తన పూకులో గుండా రసాల ఉధృతి పెరిగిపోతోంది…వొళ్ళంతా మెల్లగా వణుకు మొదలవుతోంది ఆ సుఖానికి, “స్స్స్స్స్స్స్  ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అబ్బా ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్  ఆంటీ నువ్వలా నాకేస్తోంటే ఏదోలా ఉంది అమ్మా ఆపొద్దు ఆంటీ ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ సుఖంతో ఇలాగే చచ్చిపోవాలి అనిపిస్తోంది ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఇంత సుఖమా అబ్బా ఇక గోపీ గాడు నన్ను సుఖంతోనే చంపేస్తాడేమో ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఆపకు ఆంటీ అంటూ తన పూకుకేసి అదిమేస్తూ పిచ్చిపిచ్చిగా

కథను కొనుగోలు చేయండి