ఓ యువకుడి జీవితం 36 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఓ యువకుడి జీవితం 36 పద రెడీ చేద్దాం అంటూ లోపలికెళ్లారు ఇద్దరూ బరువెక్కిన శరీరాలతో…బృందా,గిరిజా లది ఒకటే పరిస్థితి.. రాత్రి పొద్దున్నే వాడు చేసిన యుద్దానికి బృందా వొళ్ళంతా సుఖంతో పీకుతోంటే కోరికల సెగలతో కాలిపోతున్న గిరిజా కి వాడి పోటు పడాలన్న తాపత్రయం తో వొళ్ళంతా బరువెక్కింది..వాడి నలుపుడికి వొళ్ళంతా లాగేస్తోంది గిరిజా కి,తాను ఎన్నాళ్ళో వేచిన క్షణం తన ముందున్నదని సంతోషపడిపోయింది గిరిజా..ముందుగా బృందా అన్నం పెట్టేసి,మునక్కాడలు జిగురుతూ ఏంటే గిరిజా మొత్తానికి పట్టేసావుగా వాడిని అంది చిలిపిగా నవ్వుతూ..హ హ్హా అప్పుడేనా??ఇంకా ఏమీ అవ్వలేదే.. అసలు పని అవ్వనీ అప్పుడు అందువు గానీ అంది కళ్ళెగరేస్తూ..ఆహా ఇంకేముందిలే పిల్లాడు లైన్ లో పడ్డాడు ఇక దోపేసుకోవడమే గా మిగిలింది అంది..హుమ్మ్ అవునే బృందా,వాడిది దోపుకొని సుఖాల్లో మునిగి తేలాలి అదే నా కోరిక అంది మత్తుగా..హ్మ్ అదీ అవుతుందిలే ఈరోజు,అయినా వాడలా లొంగిపోతాడని అనుకోలేదే గిరిజా అంది క్యాజువల్ గా..అవునే నేనూ అనుకోలేదు వాడలా మూవ్ అవుతాడని,కానీ ఒకటి మాత్రం నిజమే,ఒక బంధంలో ఇలాంటి శృంగార మజిలీ అనేది చాలా కష్టం,అలాంటిది వాడు నాతో

కథను కొనుగోలు చేయండి