ఓ యువకుడి జీవితం 47 – Telugu sex stories

telugu sex stories ఓ యువకుడి జీవితం 47 మనోడేమో అస్సలు తగ్గకుండా మళ్లీ ఒత్తేసరికి తట్టుకోలేక సైగలు చేసింది ఇక ఆపమన్నట్లుగా,మనోడు కూడా తక్కువ తినలేదు ఏంటీ ఎస్ట్రాలు అని సైగ చేసేసరికి తప్పైపోయింది రా అని దీనంగా మొహం పెట్టడంతో మనోడు శాంతించాడు. అప్పటి నుండీ ఒక మాట మాట్లాడలేదు గిరిజా,బుద్దిగా తినడం మొదలెట్టింది..బృందా-సమీరా లు ముందే తినేసి వీళ్లిద్దరి ప్లేట్స్ కూడా తీసుకొని క్లీన్ చేయడానికివెళ్లారు…వాళ్ళు అలా వెళ్ళేసరికి గిరిజా కసిగా చూస్తూ “ఏంట్రా అంతగా నలిపావ్ నా పువ్వుని” అంది..అబ్బా తమరికి తెలీదు మరి అన్నాడు కోపంగా..హ హ్హా ఏంటీ అంతలా ఇబ్బంది పెట్టాయా దాని సళ్ళు అంది నవ్వేస్తూ…మనోడు ఏమీ మాట్లాడకుండా బుద్దిగా ఉండేసరికి గిరిజా నవ్వుతూ “భలే ఉంటాయి రా దాని సళ్ళు,అబ్బా ఆడదానికి నాకే కసి కలుగుతుంది చూస్తోంటే…ఇక నీ బాధ అర్థం చేసుకోగలను ” అంది.ఆహా నా బాధ అర్థమైంది గా మరెందుకూ మళ్లీ మళ్లీ వడ్డించమని ఆర్డర్స్ వేశావ్ అన్నాడు గోపీ.ఏంటోయ్ ఏ బాగలేదా అలా దాని అందాలు చూడటం?అంది కళ్ళెగరేస్తూ..చూడటం బాగుంది కానీ తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది అన్నాడు నవ్వుతూ..ఆహా బాగా నిక్కిందా నీ గూటం????ఏదీ చూడనీ

కథను కొనుగోలు చేయండి