కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 13 – Telugu sex stories

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 13 వారం రోజుల కాపరం తర్వాత నాకు ముట్టు వచ్చింది. అంతే శోభనం నుంచీ జరిగిన దెంగుడు గురించి భయప్పడక్కరలేదు. అత్త చూసి సంతోషించి, పోనీలేమ్మా. అత్తకి  నరుసులమ్మనడిగి కడుపురాకుండా మాత్రలు ఇచ్చే పని తగ్గింది.
ఐదురోజుల తర్వాత ముట్టూ స్నానం చేసేలోప్ల నీమొగుడిని అడిగి, ఆ మొడ్డకి తొడుక్కొనే బూరలేవో తెచ్చుకోమను. అంది.
ముట్టు స్నానం ఐన రెండో రోజు అమ్మా నాన్నా రెండేళ్ళ తమ్ముణ్ణి తీసుకొని వచ్చారు.
ఆరోజు, అమ్మా, నాన్నా, అత్తా మామలు తాంబూలాలు మార్చేసుకున్నారు.
పూజారిగారి భార్య వచ్చి, శ్రీరామనవమి రోజు నాకు బావతొడిగిన

కథను కొనుగోలు చేయండి