కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 5 – Telugu sex stories

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 5 రాత్రి లైటు తీసి అంతా సద్దుమణిగేకా, ఇప్పుడూ చెప్పవే అంది, అత్త.అదే అత్తా, మామయ్య, మా అమ్మ చిన్నప్పుడూ…
మీ అమ్మ సళ్ళు తడిమేడనా?
నేణు ఒక జెర్క్ ఇచ్చి, వణుకున్న గొంతుతో కూతురు కద అత్తా అంది.
కూతురు అని సమాజానికి తెలుసు. మొగుడూ పెళ్ళాలమద్య తప్ప మిగిలినవాళ్ళమద్య ఈ ఆలోచనలు సమాజం నిషేదించింది. కానీ, అదే సమాజం, వదినా మరిదీ, బావా మరదళ్ళమద్య కొంచెం బూతు సరసాలు అనుమతించడం ద్వారా, వీళ్ళ మద్య తొడ సంబంధం కొంచెం తేళిగ్గా తీసుకుంటుంది.
అదే తోబుట్టువులమద్యో, తండ్రీ కూతుళ్ళమద్యో ఐతే అత్యంత అసహ్యంగా వర్ణించింది. మనం మాదచ్చోద్ అని తిట్టే తిట్టు, లంజాకొడకా అనే తిట్టూకన్నా బూతు. అంటే తల్లిని దెంగేవాడు అని. బాంచేద్ అంటే అక్కచెల్లిలిని దెంగేవాడూ అని. బేటీ చోద్ అంటే కూతురిని దెంగేవాడు అని. వీళ్ళ్నఏ నీతిమాలినవాళ్ళు అనిచెప్పే తిట్లు ఉన్నాయి గానీ,  అంతే గానీ బాబీచోద్ ఊవదిన), సాలీచోద్ (మరదలు) బహూచోద్ (కోడలు) అనే తిట్లు లేవు. అంటే ఈమూడు సంబందాలూ ఉన్నవాళ్ళు దెంగించుకుంటే అవి రంకులు గానే తప్ప మరీ నీతిలేనివాళ్ళలా చూడరు.
ఏ ఇంట్లోనైనా మగాళ్లలో కూతురిమీదో, అప్పచెల్లిలైమీదో కన్ను ఉన్న లక్షణాలు కనపడీతే ఇంటి పెద్ద ఆడది అన్నింటికన్నా ముందు, గుట్టూబయటపడకుండా, ఆపే మార్గం చూడాలి. ఒకవేళ సళ్ళు తడిమే దగ్గరే ఆగిపోతే, తెలిసీ తెలియకుండా, చూసీ చూడనట్టుగా ఆ ఒక్కటీ చెయ్యనిచ్చి, శృతి మించే లోపల ఆడపిల్లకి పెళ్ళి చెయ్యాలి. ఆతర్వాత పుట్టింటీకి వచ్చిన ఆడపిల్లతో, నీమొగుడూ, నీకాపరం ముఖ్యం అమ్మా అంటూనే, పెళ్ళికి ముందు నువ్వు నలిపించుకున్న విషయం తెలుసు అని పరోక్షంగా చెపుతూ, ఇప్పుడూ నలపనిస్తే నలుపుడుతో ఆగదు అని చెప్పాలి.
నేను నిశ్శబ్దంగా భారమైన ఊపిరితో వింటున్నాను. అత్త కొనసాగిందింది.

కథను కొనుగోలు చేయండి