కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 8 – Telugu sex stories

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 8 ఇద్దరం అలా వాటేసుకొనే నిద్రపోయాం. సాయంత్రం అవుతూఉంటే లేచాం గానీ, అత్తకీ నాకూ కూడా ఇంకా బద్దకంగానే ఉంది. నా ఎదురుగా, అత్త సళ్ళు కనపడ్డాయి.
అత్త నా చోట్కి మళ్ళి చన్ను అందించింది. నేణు చప్పరితుండగానే తన నన్ను పొదివి పట్టుకొని, వెల్లకిలా తిరిగింది. నేను తన పొట్టమేద బోర్లా పడుక్కున్న పొజిషన్లోకి వచ్చాను. అలాగే పడుక్కొని, సన్ను చీకుతూఉంటే,రెండొ సన్నుమీద చెయ్యి వేసుకుంది. నాకు మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేకుండా రెండో సన్ను పిసుకుతూ ఉంటే, కాసేపటికి నోటిలో సన్నునీ చేతిలో సన్నునీ అటూ ఇటు మార్చుకుంది.
అవునే కోడల్లంజా, ఒదియం ఏమిటే స్నానం చేస్తూ నాపూకుని అలా చూసేవు అంది.
అదీ అత్తా, జిగురు ఎక్కువగ ఉంటేనూ.
అదా, పొలం దగ్గర నువ్వు బంతిపూలు కోసుకుంటున్నప్పుడు ఆ పాతికేళ్ళ కూతురు ఉంది కదా దాని మాటలకి దారంతా పూకుని ఒకటే గొలికేసాయి. సాడు కారిపోయింది. అంది.
గొలకడమేంటత్తా. మనం రాగానే స్నానాకెళిపోయేం కద్ద అన్నాను.
గొలకడం అంటే వేళ్ళే అక్కర్లేదే. కసెక్కించే మాటలు, రంకు వ్యవహారాలు, పక్కగదిలో దెంగుళ్ళు చూసినా, శబ్దాలు విన్నా, కొన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా, అసలు గెలికినదానికన్నా ఎక్కువ సాడూ కారిపోతుంది. మా క్డోఅలు నీళ్ళోసుకుంది అంది అంటే మనకి ఏమీ అవదు గానీ, ఆ వెంటనే, నాకొడుకు ఊరెళ్ళీ ఆర్నెల్లు, కోడలికి మూడో నెల అనగానే, ఎవడితో దెంగించుకుందో అన్న ఆలోచన రాగానే పూకుచెమ్మగిల్లుతుంది. మొగాళ్ళకితే మొడ్డలో అలజడి మొదలౌతుంది.
ఇంతకీ అక్కడేం విన్నావు అత్త అని మొదటిసారి అత్తని నేరుగా అడిగేను.
మీతమ్ముడీకి పెళ్ళీడు వచ్చింది కదా, పెళ్ళి చెయ్యరా అంటే, నాకూతురినిచ్చేస్తానమ్మా అంది. అదేంటే మీ తమ్ముడికి ఇరవై, నీకూతురు సమర్తకి మరో ఆరేళ్ళన్నా ఆగాలి కదా అని అడిగేను.
అప్పుడు అది నవ్వీసి, ఆడికేటి తొందరమ్మా, అంది.
నేను ఊరుకోకుండా, అవునే, మీ చిన్న తమ్ముడికి పదేళ్ళు కదే, వాడికైతే నీకూతురు ఈడూ జోడూ అనగానే,
వొద్దమ్మా ఆళ్ళిద్దరూ… అని ఆగిపోయి
ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి