కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 10 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 10 తమ్ము – నికు అని విషయాలు అర్థం అయ్యాయి అనుకుంటాను. ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవడం నీ ఇష్టంనేను – నాకు కొంచెం టీమ్ కావాలి!!!నేను ఇంటికి వెళ్లాను.  దీని గురించి ఆలోచించడానికి నేను రాత్రంతా మేల్కొని ఉన్నాను.  ఒక వైపు, తను ఖచ్చితంగా మైంటైన్ చేయడానికి చాలా కష్టం ఇంకా నా కుటుంబానికి ఈ విషయాలలో ఏదైనా తెలిస్తే, నా పని అయిపోతుంది.  కానీ తను గురించి తను ఇంత ఓపెన్ గా ఉండడం నాకు నచ్చింది.  తను ఎవరో ఇంకా తను ఏమి కోరుకుంటుందో స్పష్టంగా తెలిసిన అమ్మాయి నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు.  నన్ను బాధపెట్టిన ఏకైక విషయం రావణ్ పై తనకు కామకోరిక.  నేను దాని గురించి రేపు నేరుగా మాట్లాడాలని నిర్ణయించుకున్నానుసోమవారంఇంకా నేను తనతో ఆఫీస్ లో పెర్సనల్ గా మీట్ అవ్వలేదు.  సాయంత్రం ఆఫీసు గేటు దగ్గర వెయిట్ చేయమని  వాట్సాప్ చేశాను.  మేము అక్కడ నుంచి దగ్గరగా ఉండే

కథను కొనుగోలు చేయండి