కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 11 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 11 తమ్ము – షట్ అప్ గాడిద. నీ సాకులు విని విని నేను విసిగిపోయాను. నీలాంటి పనికిరాని  ద్ధదమ తో నేను ఎలా, ఎందుకు డేటింగ్ పచేస్తున్నానో అని విసుకుంటు అరుస్తుంది. నేను – నువ్వు వర్రీ అవ్వకు, ఈ రోజు రాత్రి కి నేను mail కచ్చితంగా పంపుతాను !!!! అని బతిమాలుతున్న.తమ్ము – ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయింది. వాళ్ళు నిన్ననే నివేదిక అడిగారు. నువ్వు ఇంత కేర్ లెస్ గా ఉన్నావ్, చీ చీ.. అని అరుస్తూ తిడుతుంది, కేఫ్ లో అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు.నేను –  మర్చిపోయా అని చెపుతున్న కదా, ఎందుకు ఇలా తిడుతున్న వ్ ,సోరీ చెబుతున్న కదా !!!తమ్ము హఠాత్తుగా నన్ను చూసి నవ్వి, “ఇది చాలా ఫన్నీ గా ఉంది. ఈ మధ్య నేను నిన్ను చాలా హీనం గా అవమానిస్తున్నా, అయిన నీకు కొంచం కూడా కోపం రావడం లేదు, నేను నిన్ను తిట్టాడని నువ్వు ఎంజాయ్

కథను కొనుగోలు చేయండి