కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 12 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 12 వాళ్ళని రెచ్చకొట్టే లా కావాలని నడుము గుద్ద నీ ఇంకా ఓ రిథమ్ లో ఉప్పుతు నడుస్తుంది, తన నుంచి ఈ చర్యని ఊహించి ఉండరు వాళ్ళు, అందరి మోడ్డ గట్టిపడి పోయి ఉంటాయి, కానీ వారి భార్యలు పక్కనే ఉన్నారు, కాబట్టి వాళ్ళు లేచిన వల్ల మొడ్డలను అతికష్టం మీద దాచుకున్నారు. వాళ్ళని చూసి నవ్వుకుంటూ నాకు దక్కబోయే అదృష్టానికి పొంగిపోతు మా రూం కి చేరుకున్నాం, తలుపు గడియ పెట్టి బెడ్ వైపు తిరిగాను, తమ్ము బెడ్ మీద అలా పడుకొని ఉంది..   నేను ఏమి చేయాలో తెలియకుండా ఆమె పక్కన పడుకున్నాను.  అలా ఓ పది నిమిషాలు మౌనంగా అలాగే పడుకున్నాము.  అప్పుడు తను చెప్పిన మాటలు గుర్తు వచ్చాయి,”మేము రాము మీరే మమల్ని రప్పించాలి”. కొంచం భయంగా ఉన్నా మెలగ్గా తన కడుపు పైన చెయ్యి వేసి నెమ్మదిగా నిమ్మురుతున్న… తను మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి మత్తుగా చూస్తూ, భారంగా ఉప్పిరి పిలుస్తూ లేచి బెడ్ పైన కూర్చొని పైకి లే అంది. ఆ రోజు తను నన్ను చూసిన చూపు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది.  నేను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయి నన్ను అలా చూస్తూ ఆర్డర్ వేసేసరికి నేను రోబోట్ లాగా మరి మంచం

కథను కొనుగోలు చేయండి