కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 17 – Telugu sex stories

telugu sex stories కోకోల్డ్ గా నా ప్రయాణం 17 నేను దానికి ఏం సమాధానం ఇవ్వలో అర్థం కాలేదు. ఏమి చెప్పాలో నాకు తెలియదు. నా మెదడు ఒక్కసారిగా మొద్దుబారి పోయింది. నేను కూర్చుని దాని గురించి ఆలోచించాను.  నేను తనతో ప్రేమలో ఉన్నాను, తను లేని జీవితం గురించి నేను ఆలోచించలేను.  కానీ రామ్ అడుగుతున్నది అసహ్యంగా ఉంది. తమ్ము అతనితో  పడుకున్న నేను పెద్దగా బాధపడ్డాను, కానీ ఇలా నా కళ్ళ ముందే తనతో సెక్స్ అంటే నేను జీర్ణించుకోలేక పోతున్న. ఇది నాకు చాలా కష్టమైన పని.  మరోవైపు, తన పట్ల నాకున్న ప్రేమను నిరూపించుకోవడానికి ఇది నాకు  సువర్ణావకాశం.  నేను తన కోసం ఏదైనా చేయగలనని నిరూపించగలను.  చాలా ఆలోచించినా తరువాత, నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను, నా మొబైల్ తీసుకొని తమ్ముకు “యస్” అని మెసేజ్ పంపానుతమ్ము: యస్?నేను: తనికి “నేను ఒప్పుకున్న” అని చెప్పుతమ్ము: నువ్వు నిజంగా సీరియస్ గా ఒప్పుకుంటునవా
 

కథను కొనుగోలు చేయండి